Statenlaan 2, 5121 HD Rijen

Opening Hours : Ma. t/m vrij. 09.00 - 17.00
  Contact : 0161 - 22 40 82

Wonen in een appartement en dan toch woning verduurzamen?

Nederland telt bijna een half miljoen appartementen die onderdeel zijn van een zogenaamde “kleine” Vereniging van Eigenaren (VVE). Ook de bewoners van deze appartementen kunnen vaak kosten besparen door hun woning beter te isoleren. Dit klinkt eenvoudiger dan het in de praktijk vaak is.

Lees meer

Beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering: groot verschil

Verzekeringen zijn ingewikkeld. Het is daarom verstandig om je goed te laten adviseren voordat je een verzekering afsluit. Dat geldt zeker wanneer je bijvoorbeeld als ZZP’er gaat starten. Wij geven een voorbeeld over een onderwerp waar wij in de praktijk vaak zien dat er misverstanden bestaan.

Lees meer

Goedkope lening aan kind wordt fors belast

Ouders kunnen hun kinderen helpen bij de financiering van de aankoop van de woning. Dat kan doordat de ouders het kind een bedrag schenken. Maar ook doordat de ouders een lening verstrekken. Dit jaar, 2023, vinden er voor beide vormen van hulp wijzigingen plaats.

Lees meer

Neem een beslissing op basis van werkelijke inkomsten en uitgaven

In Nederland gelden er wettelijke normen die bepalen hoeveel iemand mag lenen voor de financiering van een woning. De normen zijn bedoeld om te voorkomen dat banken te hoge bedragen uitlenen waardoor consumenten in de toekomst in betalingsproblemen komen. Het maximale bedrag dat je mag lenen wordt in belangrijke mate bepaald door je inkomen en de hoogte van de door jouw gewenste lening in relatie tot de waarde van de woning die je wilt kopen.

Lees meer

Kopen en niet zelf gaan wonen? Fors belast

De meeste mensen kopen een woning om daar zelf in te wonen. Maar je kunt een woning ook kopen om te verhuren of om alleen tijdens de vakanties te gebruiken (recreatiewoning).

In 2023 zijn er grote verschillen in de hoogte van de overdrachtsbelasting die je moet betalen afhankelijk van het gebruik van de woning.

Lees meer

Eigenwoningforfait: een raar en ingewikkeld iets

Wanneer je een eigen woning bezit, dan krijg je voor het bepalen van je inkomen te maken met het “eigenwoningforfait”. In de kern is dat een bedrag dat je bij je inkomen moet optellen en waarover je dus belasting moet betalen.

Bedrag van bijtelling is gekoppeld aan de WOZ-waarde

Het bedrag van het eigenwoningforfait is gekoppeld aan de WOZ-waarde van jouw woning. Voor woning met een waarde tussen de € 75.000,– en € 1.200.000,- is het huurwaardeforfait 0,35% van de waarde van de woning. Hoe dat uitwerkt laten wij hierna zien.

Lees meer

BTW en zonnepanelen

Met ingang van 1 januari 2023 is de btw op zonnepanelen afgeschaft. Dit zogenaamde nultarief geldt alleen als de zonnepanelen worden geïnstalleerd op woningen of bijgebouwen van een woning, zoals een schuur. Niet alleen de zonnepanelen zelf zijn vrijgesteld van btw maar ook de kosten van het installeren van deze zonnepanelen.

Lees meer

Verzekeraar eist zorgvuldigheid van verzekerden

Verzekeringsmaatschappijen verwachten van hun verzekerden dat zij voldoende maatregelen treffen om schade te voorkomen. Doet een verzekerde dat niet, dan kan dat reden zijn om bij een schade deze niet te vergoeden. Zouden verzekeringsmaatschappijen deze voorwaarde niet stellen dan worden de premies van de verzekeringen onbetaalbaar. In dit artikel geven wij twee voorbeelden.

Lees meer

Lastig die ongevraagde telefoontjes

Zit u net even rustig. Gaat de telefoon. Weer een organisatie die of bedrijf dat probeert u telefonisch over te halen iets te kopen…

Sinds 1 juli 2021 is de kans dat u ongevraagd wordt gebeld door bedrijven of instellingen een stuk kleiner geworden.

Lees meer

Toeren met de motor?

Met de komst van de zomer gaan veel motorliefhebbers weer “op pad”. Vooral onder jongeren neemt de populariteit van de motor weer toe.

In dit artikel geven graag een paar aandachtspunten op het gebied van verzekeringen, in het bijzonder voor motorrijders.

Lees meer
Facebook icon Like ons op Facebook