Statenlaan 2, 5121 HD Rijen

Opening Hours : Ma. t/m vrij. 09.00 - 17.00
  Contact : 0161 - 22 40 82

Bijzonder beheer bij de bank. Doemscenario?

Het begrip “Bijzonder Beheer” in relatie tot een bank heeft voor veel mensen een negatieve klank. Dat is niet helemaal terecht.

Tijdig aan betalingsverplichtingen voldoen
Komt een consument zijn afspraken met de bank niet na, dan zal de bank hem of haar herinneren aan de betalingsverplichtingen. Blijft de klant nalatig met de betaling van de hypotheekschuld aan de bank, dan mag de bank het pand uiteindelijk in het openbaar verkopen en met de opbrengst van de verkoop haar vordering verrekenen. De contacten met klanten die langere tijd niet aan hun betalingsverplichtingen voldoen, vinden bij de Bank vaak plaats door een aparte afdeling. Deze afdeling heeft bij de meeste banken de naam “Bijzonder Beheer”.

Langere tijd achterstallig met betalen
Het is niet zo dat je, wanneer je eens een keer te laat bent met het betalen van jouw hypotheekschuld, door de bank direct wordt overgedragen aan de afdeling bijzonder beheer. Bij de meeste banken gebeurt dit pas wanneer gedurende drie maanden of meer de hypotheeklasten niet voldaan zijn.

Inzet is gericht op oplossing
De afdeling Bijzonder Beheer heeft bij vrijwel alle banken tot taak eerst te onderzoeken wat de oorzaak is van het niet tijdig betalen. Is deze bekend, dan wordt er naar een oplossing gezocht. Hierin gaan banken heel ver. Wanneer de problemen zijn ontstaan doordat iemand zijn baan is verloren en geen nieuw betaald werk kan vinden, kan er op kosten van de bank een loopbaancoach worden ingeschakeld. Ook kan er een tijdelijk een betalingspauze worden overeengekomen of wordt de hypotheek omgezet naar een andere leningsvorm zodat over een deel van de lening alleen rente en tussentijds geen aflossing hoeft te worden betaald.

Aantal gedwongen veilingen is sterk gedaald
Hoewel de banken dus het recht hebben om de woning te verkopen indien de klant niet voldoet aan de betalingsverplichtingen, wordt dit echt gezien als het uiterste middel. Waar er in het verleden jaren waren waarin er wel 3.000 gedwongen veilingen plaatsvonden, was dit aantal in het afgelopen jaar minder dan 200. Onder dit aantal waren dan ook situaties waarbij de klant de woning gebruikte als plaats om wiet te telen of dat de klant in strijd handelde met de afspraken rondom verhuur van de woning.

Maak dreigende betalingsproblemen zo vroeg mogelijk bespreekbaar
Zeker in het verleden schaamden mensen zich om te erkennen dat zij betalingsproblemen hadden. Via de media zien wij tegenwoordig dat iedereen door allerlei oorzaken in betalingsproblemen kan komen. Daardoor wordt het onderwerp gelukkig iets gemakkelijker om te bespreken.
Krijg jij te maken met een situatie waarin je vreest dat je niet meer op normale wijze aan jouw betalingsverplichtingen kan voordoen, of zie je dit bij mensen in jouw relatiekring, kies er dan voor om deze problemen in een zo vroeg mogelijk stadium bespreekbaar te maken. Relaties van ons kantoor kunnen hiervoor uiteraard met ons contact opnemen. Maar dit kan ook rechtstreeks bij de bank. Elke bank heeft hiervoor aparte contactpersonen.

Weet dus dat bij banken de “Afdeling Bijzonder Beheer” mensen werken die bij betalingsproblemen rondom de hypotheek in eerste instantie gaan kijken hoe ze jou kunnen helpen.

Facebook icon Like ons op Facebook