Statenlaan 2, 5121 HD Rijen

Opening Hours : Ma. t/m vrij. 09.00 - 17.00
  Contact : 0161 - 22 40 82

Lastig die ongevraagde telefoontjes

Zit u net even rustig. Gaat de telefoon. Weer een organisatie die of bedrijf dat probeert u telefonisch over te halen iets te kopen…

Sinds 1 juli 2021 is de kans dat u ongevraagd wordt gebeld door bedrijven of instellingen een stuk kleiner geworden.

Van “ja, tenzij” naar “Nee, tenzij”
Begin 2021 hebben Tweede en Eerste Kamer unaniem ingestemd met een wetsvoorstel dat telefonische marketing aan banden legt. Tot 1 juli 2021 mochten bedrijven en goede doelen consumenten zonder toestemming bellen om aanbiedingen te doen. Dit mocht alleen niet wanneer de consument zijn of haar telefoonnummer had laten blokkeren in het Bel-Me-Niet-Register. Het initiatief om niet gebeld te worden lag dus bij de consument.

Sinds 1 juli 2021 is dit veranderd. Telemarketing gericht op een consument of rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid (eenmanszaak, vof, freelancer etc.) is verboden tenzij die persoon toestemming heeft gegeven om te worden gebeld.

Die toestemming moet uitdrukkelijk en bewust worden gegeven. Uitgangspunt is dus “Nee, tenzij”.

Uitzondering
De twee uitzonderingen op de “Nee, tenzij” regeling zijn:

  1. Wanneer de persoon zelf zijn of haar telefoonnummer bekend maakt en daarbij aangeeft dat dit nummer mag worden gebruikt voor telemarketing. Bijvoorbeeld in het profiel op LinkedIn.
  2. Wanneer de persoon klant is van een bedrijf en eerder een product of dienst heeft afgenomen en daarbij zijn/haar telefoonnummer heeft doorgegeven.

Goede doelen hebben meer ruimte om te bellen. Deze mogen telefonisch contact opnemen indien de consument:

  1. Eerder een schenking heeft gedaan.
  2. Zelf vrijwilligerswerk bij de organisatie heeft verricht.
  3. Bijeenkomsten van het goede doel heeft bijgewoond.

Tot slot: Daar waar organisaties toch nog bellen, zal dit met een herkenbaar nummer moeten. Bellen met een “geheim nummer” zit er voor telemarketingbedrijven niet meer in.

Facebook icon Like ons op Facebook