Statenlaan 2, 5121 HD Rijen

Opening Hours : Ma. t/m vrij. 09.00 - 17.00
  Contact : 0161 - 22 40 82

Particulier of ondernemer?

Het begint klein, maar een eigen onderneming kan snel groeien. Wanneer ben je eigenlijk ondernemer en wat vindt uw verzekeraar?

Wanneer is iemand particulier en wanneer ondernemer? Dat is niet altijd even duidelijk. Toch is dit voor verzekeringen wel een belangrijk onderscheid.

De hoedanigheid is voor verzekeringsmaatschappijen belangrijk
Indien u een aanvraag indient om een verzekering af te sluiten maakt de verzekeringsmaatschappij een inschatting van het risico. Het risico van diefstal van een fiets is in Amsterdam nu eenmaal groter dan wanneer de consument in een kleine, landelijk gelegen gemeente woont. De premie voor een verzekering van de fiets in Amsterdam zal dan ook hoger zijn dan die voor dezelfde fiets in een kleine gemeente.

Zo’n verschil in risico is er ook tussen aanvragen van particuliere consumenten en ondernemers. Bij ondernemers is vaak te zien dat de kans op schade groter is dan bij particulieren. De schade uitgedrukt in euro’s is gemiddeld vaak ook hoger dan particuliere schades. Ook is de afwikkeling van zo’n zakelijke schade vaak ingewikkelder dan een schade bij een particulier. Dit leidt ertoe dat verzekeringsmaatschappijen bijna altijd andere verzekeringsvoorwaarden en premies hanteren voor de verzekering van een ondernemer dan voor een particuliere relatie.

Onderscheid niet altijd even duidelijk
In de meeste gevallen is het duidelijk dat de aanvrager van een verzekering een ondernemer is. Bijvoorbeeld omdat de aanvrager een apart bedrijfsgebouw heeft, een inschrijving bij de Kamer van Koophandel heeft of BTW rekent en afdraagt.

We zien echter steeds vaker situaties waarin dit onderscheid minder duidelijk is. Bijvoorbeeld de situatie dat iemand als particulier min of meer als hobby met bepaalde activiteiten start die in de loop der tijd in omvang groeien. Op enig moment kan dan gesteld worden dat de grens tussen enerzijds het zijn van zuivere particulier en anderzijds ondernemer wordt overschreden.

Criteria Kamer van Koophandel
De Kamer van Koophandel kent criteria om te bepalen of een bepaalde activiteit als bedrijfsmatige activiteit kan worden gezien. Deze criteria zijn onder meer:

  • Men levert goederen en/of diensten.
  • Er wordt voor de te leveren prestatie een meer dan symbolische vergoeding gevraagd.
  • Men neemt deel aan het economisch verkeer.

Wordt voldaan aan deze criteria dan zijn er argumenten om aan te nemen dat er sprake is van bedrijfsmatige activiteiten. Doorslaggevend is dan dus niet of er wel of geen inschrijving bij de Kamer van Koophandel is, er BTW wordt gerekend en of er met de activiteiten winst wordt behaald.

Consequenties kunnen ingrijpend zijn
Indien de verzekeraar in de veronderstelling verkeert dat u een “zuivere” particulier bent en na een schade tot de ontdekking komt dat u feitelijk gehandeld heeft als ondernemer dan kan dat tot gevolg hebben dat de verzekeringsmaatschappij de schade niet of niet helemaal vergoedt. Bij een rechtsbijstandverzekering kan dat er bijvoorbeeld toe leiden dat er geen kosteloze rechtsbijstand wordt verleend.

Houd ons op de hoogte
Vooral bij activiteiten waarbij gedurende de loop der tijd de omvang toeneemt en daardoor van “hobby” naar iets meer groeit, is het voor ons lastig dit direct te onderkennen. In uw eigen belang vragen wij u dan ook het aan ons te melden wanneer dit in uw situatie speelt. Samen met u kijken wij dan of aanpassing van een of meer verzekeringen wenselijk is

Facebook icon Like ons op Facebook