Statenlaan 2, 5121 HD Rijen

Opening Hours : Ma. t/m vrij. 09.00 - 17.00
  Contact : 0161 - 22 40 82

Hoera de hypotheekrente staat opnieuw lager. Toch?

De rente bevindt zich op een historische laag niveau: Waar in 1982 de hypotheekrente de 13% aantikte, is de rente op dit moment rond de 1% We willen het feestje niet bederven, maar een lage rente is niet alleen goed nieuws.

Situatie van langdurige lage rente
Al een aantal jaren is er sprake van een situatie waarin de rente zich op een laag niveau bevindt. De meeste deskundigen zijn het erover eens dat de rente in de komen jaren op een laag niveau blijft. Dat betekent dat u over het geld dat u leent voor een hypotheek weinig rente hoeft te betalen. Uw toekomstige woonlasten kunt u daarmee in zekere mate beperkt houden door nu te kiezen voor een lange periode waarbij de bank de rente niet mag verhogen. In onze adviespraktijk zien we dan ook dat veel relaties kiezen voor hypotheken waarbij de rente voor 20 jaar of langer wordt vastgezet op het huidige lage niveau.

Rente laag dan prijzen hoog
Iemand die een woning wil kopen, krijgt bij de financiering van deze woning te maken met twee soorten kosten. Enerzijds de aflossing van de lening en anderzijds de rente over de lening. Ongeacht de hoogte van de rente zal het onderdeel aflossing gelijk zijn. De hoogte van de rente bepaalt dus voor een belangrijk deel de maandelijkse lasten van de hypotheek.

Zijn deze maandelijkse lasten als gevolg van de lage rente relatief laag, dan kunnen consumenten ook gemakkelijker de lasten van een hogere lening dragen. Wat je dan ziet gebeuren, is dat, door de lage rente en dus lage woonlasten, mensen bereid zijn een hoger bedrag te betalen voor de woning die ze willen kopen. In een markt waarin er veel meer kopers zijn dan beschikbare woningen, leidt dat tot een stijging van de woningprijzen. Dat is dan ook wat we nu zien gebeuren.

Bij andere financiële producten is een lage rente juist ongunstig
De meeste mensen hebben niet alleen een hypotheek maar ook andere financiële producten. Bijvoorbeeld een levensverzekering waarmee een kapitaal wordt opgebouwd voor een toekomstige uitgave of pensioen.

Bij veel van die producten is het eindbedrag dat u zult ontvangen geheel of gedeeltelijk afhankelijk van de hoogte van de rente. Toen u het product bijvoorbeeld in de jaren 80 van de vorige eeuw sloot, heeft niemand een scenario voor ogen gehad waarbij de rente zo laag zou komen te liggen als nu al een aantal jaren het geval is. Bij de indicaties over het eindkapitaal dat in de toekomst verwacht mocht worden, kunnen daardoor bedragen naar voren zijn gekomen die in de huidige markt niet meer gehaald worden. Dit kan betekenen dat het eindbedrag dat wordt opgebouwd uiteindelijk lager zal zijn dan waarmee in het verleden rekening is gehouden.

Ook kosten van pensioen stijgen
De lage rente heeft ook effect op de opbouw van pensioen. Weinig werknemers beseffen dat zij nu al een volle dag per week werken voor de financiering van hun pensioen. Ondanks het feit dat bij veel pensioenfondsen de premies tussen de 20 en 25% van het salaris bedragen, is te zien dat vrijwel alle fondsen niet in staat zijn uitkeringen te doen die de koopkracht garanderen en steeds meer fondsen dicht in de buurt zitten waarin ze de uitkeringen van pensioenen zullen moeten verlagen.

Nu zaak om alles goed in beeld te brengen
U en wij kunnen weinig of niets veranderen aan de lage rente. Voor een deel kan de lage rente voor u een voordeel zijn, maar deels ook een nadeel.

Wat wij samen wél kunnen doen is samen met u alles goed op een rij zetten zodat u geen onplezierige verrassingen in de naaste toekomst krijgt. Interesse? Wanneer u contact zoekt, maken wij graag een afspraak met u.

Facebook icon Like ons op Facebook