Statenlaan 2, 5121 HD Rijen

Opening Hours : Ma. t/m vrij. 09.00 - 17.00
  Contact : 0161 - 22 40 82

Door corona worden banken kritischer bij verstrekken hypotheek

Banken maken zich zorgen over de financiële gevolgen van het coronavirus en dat kunt u merken bij het aanvragen van een lening.

Banken staan onder toezicht van De Nederlandsche Bank, DNB, en de Autoriteit Financiële Markten, AFM. Beide toezichthouders zijn kritisch vanwege de financiële gevolgen van het coronavirus. Banken hebben de opdracht gekregen hun beleid bij het verstrekken van hypotheken aan te passen.

Overkreditering voorkomen
Banken hebben de wettelijke plicht zich in te spannen te voorkomen dat zij hypothecaire kredieten verstrekken waarvan in redelijkheid kan worden voorzien dat de consument de lasten verbonden aan deze lening in de toekomst niet kan dragen. Dit noemt men het voorkomen van overkreditering.

De banken doen dit vooral door te kijken naar de inkomens- en vermogenspositie van de consument op het moment dat deze de lening aanvraagt. Vermogen kan aanwezig zijn in de vorm van spaargeld, of bijvoorbeeld het bedrag dat overblijft indien de oude woning wordt verkocht en de daarop rustende lening wordt afgelost. Voor het inkomen kijkt de bank vooral naar het salaris of, bij zelfstandigen, de gemiddelde omzet die de ondernemer over een reeks van jaren heeft behaald.

Corona kan ook grote financiële gevolgen hebben
Het coronavirus heeft niet alleen grote risico’s voor de gezondheid, het kan ook grote financiële gevolgen hebben. Bepaalde groepen consumenten blijken extra kwetsbaar. Onder meer betreft dit werknemers met een tijdelijk arbeidscontract en zzp’ers. In een aantal sectoren is te zien dat juist dit type consumenten financieel zwaar is getroffen, omdat hun omzet als zzp’er sterk is gedaald of omdat zij werken bij ondernemingen die gaan saneren en als eerste afscheid nemen van werknemers met een tijdelijk arbeidscontract.

Inkomensperspectief wordt meegenomen in toetsing
De toezichthouders AFM en DNB eisen nu van de banken dat, indien zij een aanvraag van een consument ontvangen voor een hypothecair krediet, zij nauwgezet kijken naar het inkomensperspectief. Dat betekent dat de bank in haar beslissing om wel of geen hypotheek te verstrekken niet alleen naar het huidige vermogen en inkomen moet kijken, maar ook moet nagaan of dit inkomen in de komende tijd als gevolg van de effecten van het coronavirus, geheel of gedeeltelijk weg kan vallen. Per saldo kan dit betekenen dat – ondanks dat uw inkomen op dit moment nog goed is –  banken toch terughoudend worden om een hypotheek te verstrekken.

Advies: neem zo vroeg mogelijk contact met ons op
Overweegt u een woning te kopen of denkt u erover om te onderzoeken of de lasten van uw huidige hypotheek verlaagd kunnen worden? Dan adviseren wij u in een zo vroeg mogelijk stadium contact met ons kantoor op te nemen.

Wanneer u op zoek gaat naar een nieuwe woning zult u, wanneer u eenmaal een woning heeft gevonden, vaak snel moeten beslissen. Het is dan belangrijk dat u zeker weet of de betreffende woning voor u wel te financieren valt. Door tijdig met ons contact te zoeken kunnen wij u hierover goed informeren, zodat u op verantwoorde wijze een bod kunt uitbrengen en nadien niet voor onplezierige verrassingen komt te staan.

Facebook icon Like ons op Facebook