Statenlaan 2, 5121 HD Rijen

Opening Hours : Ma. t/m vrij. 09.00 - 17.00
  Contact : 0161 - 22 40 82

Ook bij autoverzekeringen goed letten op polisvoorwaarden

“U regelt het zo, met een paar klikken” Maar wat is er dan precies verzekerd en vooral: wat niet?

Er wordt veel reclame gemaakt voor autoverzekeringen. Hierbij staat het gemak om de verzekering af te sluiten vaak centraal: “een klik met de muis” en de verzekering is afgesloten. Snelheid is mooi, maar vaak is het verstandig om toch iets meer tijd te besteden aan iets dat u bij een verkeerde keuze veel geld kan kosten.

Soorten autoverzekeringen
Autoverzekeringen zijn grofweg in drie groepen te verdelen:

  • De verzekering die de schade aan uw auto vergoedt, ook wanneer de schade door uw eigen schuld is ontstaan. Daarnaast vergoedt de verzekering de schade die u met de auto aan derden toebrengt en waarvoor u aansprakelijk bent. (cascoverzekering)
  • De verzekering die alleen in bepaalde situaties de schade aan uw eigen auto vergoedt en daarnaast de schade die u met uw auto aan derden toebrengt. (beperkt-casco)
  • De verzekering die alleen de schade vergoedt die u met de auto aan derden toebrengt en waarvoor u aansprakelijk bent. (WA-verzekering)

Vuistregels
Deze indeling van autoverzekeringen bestaat al vele jaren. De premie voor een cascoverzekering is hoger dan die voor een beperkt- casco verzekering. En die is weer hoger dan voor uitsluitend een WA-verzekering.

Dit heeft ertoe geleid dat bij veel mensen een zeker automatisme is ontstaan wanneer men van de ene verzekercategorie overstapt naar een andere. Koopt men een nieuwe auto dan sluit vrijwel iedereen hiervoor een cascoverzekering af. Na een aantal jaren, bijvoorbeeld vier jaar, kiezen veel mensen voor een beperkt-casco en wanneer de auto nog in het bezit is, kiest men enkele jaren later voor een WA-verzekering.

De samenleving verandert echter voortdurend. Daardoor kunnen vuistregels die in het verleden goed hebben gewerkt in de huidige tijd minder passen. We geven een paar voorbeelden.

We leven in een tijd van veranderingen
Het is bijzonder irritant, maar we moeten helaas constateren dat het vandalisme groeiende is. Daarbij zien we steeds vaker dat auto’s moedwillig in de brand worden gestoken. In 2019 ging het om bijna 5.000 autobranden! Voor een klein deel ging het om branden als gevolg van een defect aan de auto, maar voor een groter deel door vandalisme.

Als eigenaar van de auto kan je maar beperkt maatregelen nemen om te voorkomen dat je slachtoffer van vandalisme wordt. Het verlies van een auto, ook een oudere, kan de eigenaar geweldig op kosten jagen. Voor een beetje veilige tweedehandsauto zal je al snel duizenden euro’s moeten betalen. Is de auto alleen WA-verzekerd dan blijft de schade als gevolg van vandalisme voor rekening van de eigenaar. Deze schade wordt over het algemeen alleen door de cascoverzekering vergoed en dus niet door de WA- en WA Beperkt casco. Deze laatste zal alle schade aan de auto als gevolg van brand die is ontstaan door een eigen gebrek van de auto vaak wél vergoeden.

Een ander voorbeeld is schade als gevolg van water. Het klimaat verandert. We krijgen steeds vaker te maken met zware slagregens en plaatselijke overstromingen. We kennen allemaal de beelden van de auto’s die midden in het water staan. Water kan aan de elektronica, de motor en het interieur forse schade toebrengen. Ook in dit geval zal met alleen een WA-verzekering deze schade niet vergoed worden.

Een laatste voorbeeld is de ontwikkeling van de auto zelf. Waar vroeger een handige buurman bij problemen de halve auto kon repareren is dat nu niet meer het geval. Nieuwe auto’s zitten propvol met elektronica. “Even” iets vervangen is er niet meer bij. Een barst in het raam kan leiden tot forse reparatiekosten. Ook hier zal een WA- verzekering de eigenaar van de auto die met een hoge reparatienota geconfronteerd wordt, niets vergoeden.

Moment van overgang goed overdenken
Het is verstandig om voordat u besluit van de ene verzekeringsvorm over te gaan naar de andere dit goed te overdenken. Weet u welke schades in de nieuwe vorm niet meer worden vergoed en bent u in staat de financiële consequenties hiervan zelf te dragen indien zo’n schade toch optreedt? Hoe belangrijk is het, bijvoorbeeld voor uw werk, dat u ook na een calamiteit de beschikking blijft houden over een auto?

Belangrijk is ook te kijken naar de daadwerkelijke besparingen in premies die u bereikt door van vorm te wisselen. Voor een juist beeld is het belangrijk dat u het verschil in premie ziet nadat de korting is verrekend die u in het verleden heeft verdiend met schadevrij rijden.

Grote verschillen
Er zijn veel autoverzekeringen. Elke verzekeraar heeft daarbij zijn eigen voorwaarden. Als deskundigen hebben wij de software om de verschillen in deze voorwaarden te analyseren. Elke dag weer zien wij dat deze verschillen heel groot zijn. De klant merkt dat pas wanneer er sprake is van een schade.

Ons vak is nu juist om te voorkomen dat relaties op het moment dat het voor hen te laat is tot de ontdekking komen dat ze een voor hun situatie niet passende verzekering hebben afgesloten.

Ook voor uw autoverzekering nemen wij de tijd om ervoor te zorgen dat u een verzekering aanschaft met de voorwaarden en dekking die past bij uw persoonlijke situatie!

Facebook icon Like ons op Facebook