Statenlaan 2, 5121 HD Rijen

Opening Hours : Ma. t/m vrij. 09.00 - 17.00
  Contact : 0161 - 22 40 82

Huis kopen? Let op fundering!

Rond één miljoen woningen blijken funderingen te hebben die in de komende jaren tot aanzienlijke kosten voor hun eigenaren kunnen leiden.

Een groot deel van onze woningen rust op heipalen die in de grond zijn geslagen tot een niveau waar er steviger grond is dan de bovenste laag die meestal van klei of veen is. Deze techniek wordt in Nederland al eeuwen gebruikt.

Grondproblemen nemen toe in Nederland
In verschillende delen van Nederland vinden er onder de oppervlakte van de grond processen plaats die kunnen leiden tot schade aan de fundering. Voorbeelden zijn gebieden in het Noorden waar door gaswinning de grond verzakt, in het westen waar het grondwater daalt en in het zuiden waar door de voormalige mijnbouw ook beweging in de grond plaatsvindt. In Amsterdam zijn veel woningen in het verleden gebouwd op houten palen. Zolang het grondwater hoog is, blijven deze palen onder water staan en rotten ze niet. Maar door de daling van het grondwater kunnen bij gebouwen palen “droog” komen te staan. Dan kan het hout gaan rotten, waardoor uiteindelijk de woning de houvast met een stevige ondergrond verliest.

Soms zijn problemen aan de fundering snel te herkennen
In bepaalde situaties kun je problemen met de fundering van een woning snel herkennen. Bijvoorbeeld:

  • Deuren en ramen “klemmen”.
  • Vloeren lopen scheef: leg je een knikker op de grond dan rolt deze naar een bepaalde hoek van de kamer.
  • Scheuren in wanden.
  • Geen goede aansluiting tussen ingang woning en de stoep voor de woning.

Rond de 1 miljoen woningen lopen risico’s
Van rond de 1 miljoen woningen wordt verwacht dat deze in de komende jaren problemen krijgen met de fundering. De schade tot 2050 wordt geschat op circa 80 miljard euro. Bij funderingsproblemen zal, om ernstigere schade te voorkomen, de eigenaar actie moeten ondernemen. In het algemeen gaat het dan om kostbare operaties omdat, terwijl de woning blijft staan, onder de woning moet worden gewerkt. De kosten van dergelijke operaties verschillen per woning, maar kunnen vrij snel oplopen tot bedragen tussen de € 50.000,- en € 100.000,-.

Naast energielabel ook een funderingslabel
Voor woningen kennen we al een energielabel. Iemand die een woning koopt, krijgt met behulp van dit label inzicht in de mate waarin de woning energiezuinig is. Dit is van belang om een indicatie te hebben wat na aankoop van de woning de totale woonlasten zullen worden. Bij een woning waarin nog weinig energiebesparende maatregelen zijn genomen, weet de koper dat hij deze kosten in de toekomst zelf zal moeten nemen en financieren.

Besloten is dat vanaf juli 2021 alle woningtaxateurs ook aandacht gaan besteden aan de fundering van de woning. Dit label geeft een indicatie van het toekomstige risico.

Verwachte gevolgen invoering funderingslabel
Van de invoering van een funderingslabel bij taxaties kunnen een aantal effecten worden verwacht:

  • Aspirant- kopers zullen actief worden gewaarschuwd wanneer de woning waarvoor zij belangstelling hebben, een funderingsrisico kent. Kandidaat-kopers zullen vaker dan nu aanvullend onderzoek doen. Blijken er inderdaad problemen met de fundering te zijn of te verwachten dan zal dit zonder meer leiden tot een druk op de prijs van de woning die de koper wil betalen.
  • Ook geldverstrekkers zullen steeds kritischer worden op de vraag of er een funderingsrisico is. Immers de lening verstrekken zij op basis van de waarde die het pand heeft. Blijkt deze waarde door het “ondergrondse” gebrek lager te zijn dan eerder was gedacht, dan zullen geldverstrekkers terughoudend zijn om een hoge lening op het betreffende pand te verstrekken.

Nu al alert zijn bij aankoop
Overweegt u een woning te kopen? Wees dan nu al alert op de kwaliteit van de fundering. Laat u een bouwkundige keuring uitvoeren, vraag dan nu al actief om ook een uitspraak te doen over het risico van problemen met betrekking tot de fundering. Van veel gebieden weten de deskundigen dat er een verhoogd risico is.

Facebook icon Like ons op Facebook