Statenlaan 2, 5121 HD Rijen

Opening Hours : Ma. t/m vrij. 09.00 - 17.00
  Contact : 0161 - 22 40 82

Woning voor kind kopen? Onderzoek mogelijkheid schenkingsvrijstelling

Overweegt u uw kind te helpen met de financiering van een eigen woning? Wij denken graag met u mee.

Het Kabinet heeft het voornemen om met ingang van 1 januari 2021 de regeling met betrekking tot de overdrachtsbelasting aan te passen. Voor ouders die overwegen hun kind te helpen met de aankoop en financiering van een woning is het zinvol de consequenties van deze aanpassing op een rij te zetten.

Indien de ouder een appartement koopt
Indien de ouders voor hun kind, bijvoorbeeld voor de periode dat het kind studeert, een appartement willen kopen, dan zal, indien de overdracht van het onroerend goed na 31 december 2020 plaatsvindt, over de koopprijs 8% overdrachtsbelasting betaald moeten worden.

Bij een appartement van bijvoorbeeld €250.000,- betekent dit dus een belasting van €20.000,-! Indien het kind jonger is dan 35 jaar en het appartement zijn/haar hoofdverblijf wordt, dan zou, indien het kind voor het eerst een pand koopt, gebruik gemaakt kunnen worden van de nieuwe voorgenomen vrijstellingsregeling. Dit betekent dat dan geen overdrachtsbelasting verschuldigd is. In dit voorbeeld dus een besparing van maar liefst €20.000,-!

Financiering indien kind koopt.
Indien formeel het appartement door het (studerende) kind wordt gekocht, is het natuurlijk de vraag hoe de aankoop kan worden gefinancierd. Indien de ouders voldoende vermogen hebben, kan overwogen worden gebruik te maken van een combinatie van schenkingsvrijstellingen.

Over 2020 mogen ouders aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar een bedrag schenken van maximaal €103.643,- om het kind in staat te stellen een woning te kopen. Het kind hoeft over deze schenking geen schenkbelasting te betalen.

In ons voorbeeld is dit bedrag van €103.643,- onvoldoende om de koopprijs van het appartement volledig te kunnen betalen. Het kind zal het restant van het bedrag van de koopprijs en de bijkomende kosten ook moeten financieren. Indien het kind inkomen uit arbeid heeft, kan dit resterende bedrag bij een bank worden gefinancierd.

Afhankelijk van het vermogen van de ouders kan dit restant ook worden geleend bij de ouders. Indien de juiste afspraken worden gemaakt over rente en aflossing kan, indien het kind inkomen heeft, de te betalen rente in mindering gebracht worden op het belastbaar inkomen van het kind en ontstaat op deze wijze voor het kind een belastingvoordeel.

Zijn de ouders in staat en bereid het kind ook na de aankoop van de woning financieel verder te ondersteunen, dan mogen de ouders jaarlijks een bedrag aan het kind schenken zonder dat deze hierover schenkingsbelasting hoeven te betalen. Over 2020 is dit bedrag maximaal €5.515,-. Wat er dan feitelijk gebeurt indien de resterende lening door de ouders is verstrekt, is dat het kind dit bedrag van de ouders ontvangt en vervolgens weer gebruikt om aan de ouders rente en aflossing te betalen. Het geld komt op deze wijze weer terug bij de ouders.

Plannen? Vraag ons advies
Zoals aangegeven betreft de aanpassing van de overdrachtsbelasting een voornemen van het Kabinet. De verwachting is dat rond november a.s. zekerheid zal ontstaan of deze regeling definitief van kracht wordt en wat de exacte, definitieve voorwaarden zullen zijn.

Overweegt u uw kind te helpen met de financiering van een eigen woning? Dan is het juist nu belangrijk om hierover met ons te overleggen. Nu is er nog de tijd om de verschillende alternatieven goed op een rij te zetten en in rust de voor u juiste keuze te maken. Voorkom dat u, indien de regeling in november definitief wordt, op dat moment onder tijdsdruk belangrijke beslissingen moet nemen.  Wanneer u contact met ons opneemt, maken wij graag tijd voor u vrij om de verschillende mogelijkheden op een rij te zetten.

Facebook icon Like ons op Facebook