Statenlaan 2, 5121 HD Rijen

Opening Hours : Ma. t/m vrij. 09.00 - 17.00
  Contact : 0161 - 22 40 82

Duurzaamheid van de woning vraagt steeds meer aandacht

Het energiezuiniger maken van de woningen in Nederland staat hoog op de politieke agenda. Of u nu een woning gaat kopen, nog jaren in uw woning wilt blijven wonen of juist wil verkopen: u krijgt meer en meer te maken met veranderende wet- en regelgeving op dit gebied.

Politieke koers staat vast
Komend jaar zijn er in Nederland weer verkiezingen. Welke uitslag deze verkiezingen ook zullen hebben: ook het nieuwe kabinet zal via wet- en regelgeving zwaar inzetten om woningen in Nederland energiezuiniger te maken.

Een woning kopen
Wanneer u een woning gaat kopen, onderzoek dan goed hoe het staat met het energie-label van de woning. Is de woning op dit moment ‘onzuinig’ hou daar dan rekening mee bij het bepalen van de prijs die u bereid bent voor de woning te betalen. Waarschijnlijk zult u in dat geval de nodige kosten moeten maken om de woning energiezuinig te maken.

Onderzoek ook of de gemeente waar de woning staat al plannen heeft om de wijk waar uw woning staat ‘van het gas af te sluiten’. Wanneer dat zo is, dan kan dat aanzienlijke kosten voor u met zich meebrengen.

Nu of later aanpassingen
Indien u een woning koopt, zal de vraag opkomen of u bepaalde maatregelen meteen laat uitvoeren samen met mogelijk enkele andere werkzaamheden om de woning aan uw voorkeuren aan te passen, dan wel dat u deze werkzaamheden op een later moment laat uitvoeren. De praktijk laat zien dat sommige werkzaamheden het goedkoopst kunnen worden uitgevoerd wanneer de woning nog niet bewoond is.

Wat leveren investeringen op
Investeringen in het duurzaam maken van uw woning leiden tot lagere energielasten in de toekomst. Voor veel maatregelen geldt dat deze zich binnen een aantal jaren ‘terugverdienen’. Uiteraard alleen wanneer ook na de gedane investeringen het hele gezin ‘energiebewust’ blijft. Het ‘met ramen open’ stoken onder het motto ‘we hebben een energiezuinig huis’ zal niet leiden tot de gewenste besparingen. Uiteindelijk bepaalt het gedrag van de bewoners in belangrijke mate of er wel of niet bespaard wordt.

Waarde van de woning
De waarde van de woning zal in de komende tijd steeds sterker mede afhankelijk worden van de mate waarin de woning energiezuinig is. Investeren in het verduurzamen van uw woning is dus niet alleen goed voor het milieu en uw maandelijkse energielasten, maar ook voor de verkoopopbrengst van uw woning indien u deze in de toekomst gaat verkopen.

Veelheid aan voordelen bij financiering
Wilt u uw woning verduurzamen? Vaak zijn er allerlei subsidieregelingen en fiscale voordelen die per gemeente en provincie kunnen verschillen. Ook banken kennen op dit moment allerlei arrangementen om het u gemakkelijk te maken de kosten van het verduurzamen van uw woning te financieren.

Wij geven u graag advies
Heeft u plannen om uw woning te verduurzamen? Wij willen u daarbij graag adviseren. Niet alleen over de wijze waarop u optimaal gebruik kunt maken van alle regelingen die hiervoor bestaan, maar ook door u te informeren met welke leveranciers en ondernemingen relaties van ons kantoor goede ervaringen hebben.

Facebook icon Like ons op Facebook