Statenlaan 2, 5121 HD Rijen

Opening Hours : Ma. t/m vrij. 09.00 - 17.00
  Contact : 0161 - 22 40 82

Geld lenen om een woning te kopen om te verhuren. Verstandig?

Het klinkt zo aantrekkelijk, inkomsten te verwerven uit de verhuur vaneen woning, maar er zitten “haken en ogen aan”.

Er is woningnood. In de vrije huursector zijn de huurprijzen hoog. De rente over hypotheken is laag. Dus steeds vaker gaan mensen een lening aan om hiermee een woning te kopen om deze vervolgens te verhuren. Is dit verstandig?

Woningnood
Alle deskundigen zijn het erover eens dat het tekort aan woningen nog wel een aantal jaren zal blijven bestaan. Het gevolg is dat niet alleen de prijzen van koopwoningen, maar ook de huren in de vrije sector sterk zijn gestegen.

Rente is laag
Consumenten die beschikken over geld waarvoor zij in de komende jaren geen concrete bestemming hebben, staan voor de vraag op welke wijze zij dit geld goed kunnen beheren. Geld levert op een spaarrekening vrijwel niets op. Investeren in effecten kan, maar de markt van aandelen en obligaties is nerveus, met forse uitslagen naar boven en naar beneden. Hoe de koersen er over een jaar bijstaan? Niemand die het weet.

Eigen geld en extra lenen
Er verschijnen in de verschillende media steeds meer berichten waarbij de suggestie wordt gewekt dat investeren in woningen om te verhuren “de kip met de gouden eieren” is. De kerngedachte hierbij is: stel dat u beschikt over een bedrag van bijvoorbeeld € 100.000,-  dat u de komende jaren niet nodig heeft. U kunt dit bedrag dan gebruiken om bijvoorbeeld de aankoop van twee woningen te financieren. Uiteraard is deze ton onvoldoende om de koopprijs van twee woningen te betalen. Voor het restant sluit u dan een hypotheek. De rente die u betaalt over deze lening is laag. Via de financiering met een klein gedeelte eigen geld en een lening heeft u dan de mogelijkheid om twee woningen aan te kopen die u vervolgens kunt verhuren. Zeker wanneer u de panden kunt opdelen in meerdere appartementen lijkt een fraai rendement zeker.

Weerstand groeit.
De ervaring leert dat wanneer opeens veel mensen “kansen” zien in een bepaalde vorm van investeren, extra voorzichtigheid is geboden om op dat moment in te stappen. Dat geldt, denken wij, ook voor het op dit moment kopen van woningen om te gaan verhuren. Wij signaleren een aantal indicatoren:

  • De maatschappelijke weerstand tegen dit soort investeringen groeit. De politiek kan daarop reageren met wet- en regelgeving die commerciële verhuur minder aantrekkelijk kan maken.
  • Er heerst onzekerheid over hoe de prijzen van woningen zich in de komende tijd gaan ontwikkelen. Door de economische gevolgen van het corona virus kunnen de prijzen van woningen in het komend jaar gaan dalen. Meerdere banken voorspellen deze daling.
  • Gelet op de onzekere, economische situatie worden banken terughoudender in het aangaan van nieuwe leningen. Dit geldt ook voor de financiering van woningen die bedoeld zijn om te gaan verhuren.
  • Nederland kent een hoge mate van bescherming van huurders, niet alleen voor wat betreft de mogelijkheid de huur te beëindigen, maar ook ten aanzien van de eisen van onderhoud van de woning. Deze eisen kunnen leiden tot een fors lager rendement op de investering dan ‘op een bierviltje’ snel was uitgerekend.

Neem de tijd om u goed te oriënteren
Overweegt u om een woning te kopen en deze deels extern te financieren om deze te gaan verhuren, neem dan de tijd om u heel goed te oriënteren. Er zijn veel partijen die op dit moment hun verdienmodel ervan maken om consumenten te stimuleren om woningen te kopen om vervolgens te gaan verhuren. Denk aan partijen die deze woningen verkopen en financieren. Hun verhaal kan te rooskleurig zijn. Ons advies: wees kritisch en oriënteert u breed voordat u tot een dergelijke investering overgaat.

Facebook icon Like ons op Facebook