Statenlaan 2, 5121 HD Rijen

Opening Hours : Ma. t/m vrij. 09.00 - 17.00
  Contact : 0161 - 22 40 82

Neemt een in een parkeergarage geparkeerde auto ‘deel aan het verkeer’?

Er zijn vragen waar iedereen wel een antwoord op heeft, maar hoe zit het nu precies? Een artikel over wetgeving en… de uitleg van de wet.

Stel u heeft een auto en u stalt deze in een parkeergarage. U gaat regelmatig op pad zonder auto. De auto blijft staan. Is er dan juridisch sprake van het feit dat uw auto “deelneemt aan het verkeer”? Het Europees Hof van Justitie heeft hierop een antwoord gegeven.

Wat zegt de wet?
De Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen, WAM, verplicht onder meer de bezitter van een auto een WA-verzekering voor deze auto te hebben:

  • indien dat motorrijtuig op een weg wordt geplaatst;
  • daarmee op een weg wordt gereden;
  • indien buiten een weg met dat motorrijtuig op een terrein aan het verkeer wordt deelgenomen.

Neemt een geparkeerde auto deel aan het verkeer?
Op 19 augustus 2013 heeft Louis Salazar Rodes uit Spanje zijn nieuwe auto geparkeerd in een privé-garage. In de nacht van 20 op 21 augustus vliegt door een storing in het elektrische circuit van de auto deze in brand. Door de brand wordt de garage beschadigd. De eigenaar van het beschadigde pand spreekt de WA-verzekeraar van de auto aan.

Vervolgens buigen verschillende rechters in Spanje zich over de vraag of je kunt stellen dat een auto die geparkeerd staat “deelneemt aan het verkeer”. Uiteindelijk wordt besloten om aan het Europees Hof van Justitie te vragen wat nu precies moet worden verstaan onder het begrip “deelnemen aan het verkeer”.

Deelnemen aan het verkeer ruim uitleggen
Op 20 juni 2019, dus bijna zes jaar na de brand, geeft het Europees Hof van Justitie het antwoord op deze vraag.

Het Europees Hof stelt vast dat er sprake is van “deelnemen aan het verkeer” indien het gebruik van de auto overeenstemt met de functie van het vervoermiddel. Het is normaal dat een vervoermiddel tussen twee verplaatsingen, soms langere tijd, blijft stilstaan. De bescherming die de wet aan slachtoffers beoogt te bieden is daarbij niet beperkt tot gebruik van deze voertuigen op bepaalde terreinen of bepaalde wegen.

De conclusie is dan ook dat juridisch bezien, een geparkeerde auto “deelneemt aan het verkeer”. De eigenaar van de door de auto veroorzaakte brand kan de WA- verzekeraar van deze auto rechtstreeks aanspreken om de schade te vergoeden.

Facebook icon Like ons op Facebook