Statenlaan 2, 5121 HD Rijen

Opening Hours : Ma. t/m vrij. 09.00 - 17.00
  Contact : 0161 - 22 40 82

Een nieuwe fase in uw leven? Laat ons even een paar zaken controleren

Wat verandert er voor u de komende tijd? Een gekke vraag misschien, maar we stellen deze niet zomaar..

Kruispunten. Zo noemen wij dat wel eens op ons kantoor. Daarmee bedoelen wij de momenten in het leven van onze relaties waarin er echt iets wezenlijks gaat veranderen. Het kind dat op zichzelf gaat wonen, de start van een samenleving, de eerste ‘echte’ baan. Maar ook de scheiding en misschien het nieuwe huwelijk. Kruispunten in het leven. Vanuit onze adviespraktijk weten wij dat het juist dan belangrijk is om een aantal zaken goed te controleren.

Goed geregeld zoals het was
Verzekeringen, samenlevingscontracten, huwelijkse voorwaarden, testamenten. Het zijn allemaal maatregelen die we kunnen nemen om te proberen een beetje zekerheid te organiseren voor toekomstige veranderingen in de persoonlijke situatie.

Bij het opstellen van dit soort documenten wordt altijd uitgegaan van uw situatie en wensen zoals die op dat moment bestaan. In de loop der tijd kunnen die wensen of die situatie veranderen en dan kan het zo maar gebeuren dat al die maatregelen die u in het verleden heeft getroffen niet meer goed aansluiten bij uw nieuwe levensfase.

In het klein
Uw kind gaat studeren en huurt een eigen studentenkamer. In de komende maanden gaat dat weer massaal gebeuren. Hoe zit dat dan met zijn of haar ‘inboedel’ of de aansprakelijkheidsverzekering? Blijft de verzekering van u als ouder ook de risico’s van het kind dekken? En maakt het nog uit of het kind alleen maar een kamer huurt en braaf elk weekend (met een tas vuile was) thuiskomt, dan wel zich bij de gemeente inschrijft als bewoner van de plaats waar het kind een kamer huurt? En maakt het dan nog wat uit of de studentenkamer afsluitbaar is, of dat medebewoners in- en uit kunnen lopen? Het antwoord is: ja, dat maakt allemaal uit voor de vraag of de verzekering doet waarvoor u deze heeft afgesloten: zekerheid bieden. Wat in uw situatie geldt? Neem contact met ons op en wij zoeken het graag voor u uit.

En in het groot
De “kruispunten” in het leven kunnen ook ingrijpender zijn dan het als jongere zelfstandig gaan wonen. We geven een voorbeeld uit de praktijk. 

Door scheiding of overlijden kan een huwelijk eindigen. Nadien kan een nieuwe relatie ontstaan waaruit een huwelijk of duurzame samenleving volgt.

Stel de toekomstig partner is weduwnaar. Het is dan belangrijk dat er een goed inzicht bestaat in de vraag of en zo ja welke bijzondere voorwaarden in het testament van de overleden partner waren opgenomen. Indien er uit het eerdere huwelijk kinderen zijn geboren dan hebben zij recht op een deel van de erfenis van hun overleden moeder. In de regel zal de vader de gehele nalatenschap in beheer krijgen inclusief het vermogen waarop de kinderen uit de erfenis van hun moeder recht hebben. Gebruikelijk is dat de kinderen hun aandeel pas kunnen opeisen indien de vader komt te overlijden.

Wanneer de vader opnieuw trouwt, kan dit echter tot een heel vervelende situatie leiden, wanneer hij eerder zou komen te overlijden dan zijn nieuwe partner. De kinderen kunnen op dat moment hun aandeel uit de erfenis van hun moeder opeisen. Zit dat deel van het vermogen bijvoorbeeld in een gezamenlijk gekochte woning, dan is het maar de vraag of, als de kinderen van de inmiddels overleden partner aan de deur staan, de partner voldoende liquiditeiten kan vrijmaken om de kinderen hun aandeel uit de erfenis uit te betalen. Het tijdig afsluiten van een goede overlijdensrisicoverkering kan hiervoor uitkomst bieden.

Nadert u een kruispunt? Laten we even om tafel gaan zitten
Wanneer u voorziet dat er een moment in uw leven aanbreekt waarin u een wezenlijke wijziging gaat doormaken, is ons advies om dan contact met ons op te nemen. Samen met u controleren wij graag of er formaliteiten zijn waarvan het zinvol is deze tijdig aan te passen, zodat de zekerheid die u ooit voor ogen had ook na het passeren van het kruispunt blijft bestaan.

Facebook icon Like ons op Facebook