Statenlaan 2, 5121 HD Rijen

Opening Hours : Ma. t/m vrij. 09.00 - 17.00
  Contact : 0161 - 22 40 82

Betere verzekeringsmogelijkheden voor voormalig kankerpatiënten

Hoewel het einddoel bij kanker, namelijk volledige genezing, nog heel ver weg is mogen we dankbaar zijn voor de ontwikkelingen die plaatsvinden. Door grotere overlevingskansen, is het voor ex-kankerpatiënten nu mogelijk zich beter te verzekeren.

Overlijdensrisicoverzekering is een essentiële verzekering
Een overlijdensrisicoverzekering is een belangrijke verzekering voor iedereen die in een situatie verkeert waarin anderen financieel afhankelijk van iemand zijn, doordat hij of zij bijvoorbeeld kostwinner is. Of omdat bijvoorbeeld de hypotheek- of huurlasten alleen maar zijn op te brengen indien er twee inkomens zijn.

In dit soort situaties kan voor een heel beperkt bedrag per maand, vaak niet meer dan de kosten van een bioscoopkaartje, een overlijdensrisicoverzekering worden aangeschaft die bij het onverwachte overlijden van de ene partner, aan de andere partner een kapitaal uitkeert waarmee deze een aantal jaren het financiële gat kan opvangen dat ontstaat door het vooroverlijden.

Kanker is niet langer altijd dodelijk
De tijd ligt niet ver achter ons dat de diagnose “kanker” eigenlijk gelijk stond met de aankondiging van een spoedig overlijden. Een overlijdensrisicoverzekering kan alleen worden afgesloten wanneer het overlijden binnen de periode waarvoor de verzekering wordt afgesloten “onzeker” is. Is er de kans dat binnen deze periode het overlijden wél zal plaatsvinden, dan is het afsluiten van zo’n verzekering tegen een te dragen premie vaak niet mogelijk.

Juist door de medische ontwikkelingen stijgt het percentage mensen dat de ziekte overleeft. Deze ontwikkeling heeft ertoe geleid dat ook verzekeringsmaatschappijen steeds meer bereid zijn om ex-kankerpatiënten een overlijdensrisicoverzekering aan te bieden.

Wijziging per 1 januari 2021
Ex-kankerpatiënten hoeven met ingang van 1 januari 2021 bij het aanvragen van een overlijdensrisicoverzekering of uitvaartverzekering na tien jaar niet meer te melden dat zij kanker hebben gehad. Voor mensen jonger dan 21 is deze termijn vijf jaar. Het ministerie van Financiën onderzoekt nog of deze bepaling eerder dan 1 januari 2021 kan worden ingevoerd.  Hierdoor kunnen ex-kankerpatiënten zich beter verzekeren zonder extra, hoge premies te hoeven betalen.

Ook nu al mogelijk
Heeft u voor u zelf of voor anderen vragen over de mogelijkheden voor bijvoorbeeld het verkrijgen van een hypothecair krediet of het afsluiten van een verzekering wanneer een van de contractspartijen de diagnose kanker heeft of heeft gehad? Neem dan gerust contact met ons op. Er zijn in Nederland veel financiële instellingen die allemaal hun eigen acceptatievoorwaarden hanteren. Daaronder zijn ook instellingen die extra aandacht geven aan het begrip “solidariteit” en die op grond daarvan risico’s accepteren die andere instellingen weigeren.

Facebook icon Like ons op Facebook