Statenlaan 2, 5121 HD Rijen

Opening Hours : Ma. t/m vrij. 09.00 - 17.00
  Contact : 0161 - 22 40 82

Is uw hypotheek ingedeeld in tariefklassen?

Veel banken hanteren een systeem waarbij de rente voor uw hypotheek verschilt naarmate het verschil tussen de waarde van de woning groter is ten opzichte van het geleende bedrag. Wanneer dat zo is, dan is het verstandig om periodiek te kijken hoe groot het verschil is om in een “gunstigere” risicoklasse te worden ingedeeld.

Basisrente en kortingen of juist opslagen
Wanneer u bij een bank een hypothecair krediet afsluit, spreekt u met de bank af dat over de lening gedurende een bepaalde periode een bepaalde rente wordt betaald. Voor veel consumenten is niet duidelijk, dat deze rente vaak is opgebouwd uit twee gedeelten.

Enerzijds is dat de basisrente die de bank hanteert. Daarnaast werkt de Bank met opslagen of juist kortingen op deze basisrente. Dat noemt men dan “tarief” of “risicoklassen”.

Wanneer u een woning koopt voor bijvoorbeeld € 400.000 en u heeft € 200.000 eigen geld, dan hoeft u bij de bank slechts € 200.000 te lenen. De bank loopt bij een dergelijke lening weinig risico. Immers de lening bedraagt “slechts” 50 % van de waarde van het onderpand waarop de bank, wanneer u om welke reden dan ook de lening niet zou kunnen terugbetalen, haar vordering kan verhalen. Indien de bank werkt met tariefklassen dan zal in de praktijk blijken dat u bij een dergelijke verhouding tussen de waarde van de woning en de hoogte van de lening recht heeft op een korting ten opzichte van de basisrente die de bank hanteert.

Anders ligt dit wanneer u, in dit voorbeeld, de volle € 400.000 leent. In dat geval loopt de bank een groter risico wanneer u niet aan uw betalingsverplichtingen voldoet. Vandaar dat banken vaak rekenen met een opslag op de basisrente indien bijvoorbeeld de lening meer dan 90 % van de waarde van de woning bedraagt.

Gedurende de lening kunnen grenzen in zicht komen
Bij het afsluiten van de lening worden deze kortingen of opslagen als het goed is besproken en toegelicht. Maar dit verloopt minder goed tijdens de looptijd van de lening.

Er zijn meerdere banken die redelijk uitgebreide tariefklassen kennen waarbij er meerdere stappen zijn waarbij de klant recht heeft op een korting. Bijvoorbeeld klassen waarbij verschillende kortingen gelden indien de lening minder dan 90 %, 80 % 70 % etc. van de actuele waarde van de woning bedraagt.

Door verschillende oorzaken kan gedurende de periode dat de hypotheek bestaat het gat tussen de actuele waarde van de woning en de hoogte van de (resterende) lening groter worden. De waarde van de woning kan stijgen, maar het verschil kan ook groter worden doordat u elke maand een deel van de schuld aflost.

De ene bank voert deze korting automatisch door. Bij de andere bank moet u er uitdrukkelijk om vragen de korting door te voeren.

Er speelt echter nog iets anders. Dat betreft de overgang van de ene klasse naar de andere klasse. Onlangs speelde dit in een juridische uitspraak. In dat geval bleek de consument nog maar € 2.046 “af te zitten” van een korting van 0,2 % op zijn hypotheekrente. Dit betekende dus dat wanneer hij een eenmalige vrijwillige aflossing deed van “slechts” € 2.046,- de klant recht had op 0,2 % rentekorting over zijn volledige hypotheek!

Er was een “maar”: de consument wist dit niet en de bank had hem dit niet verteld. Uit de jurisprudentie blijkt dat banken ook niet verplicht zijn om klanten te attenderen dat zij “in de buurt komen van deze “grensbedragen”.

Wilt u weten of uw hypotheek ook werkt met tariefklassen en zo ja in welke tariefklasse uw hypotheek nu zit? Of wilt u weten of een “kleine”, vrijwillige aflossing u recht geeft op een meer gunstige rente, neem dan contact met ons kantoor op. Wij zullen dat dan voor u onderzoeken. U mag uiteraard ons ook bellen wanneer u uw hypotheek in het verleden rechtstreeks bij een bank heeft afgesloten.

Facebook icon Like ons op Facebook