Statenlaan 2, 5121 HD Rijen

Opening Hours : Ma. t/m vrij. 09.00 - 17.00
  Contact : 0161 - 22 40 82

Wel hoge huur, maar geen lage hypotheek?

Het wordt vaak gezegd: de maandelijkse lasten voor een koophuis zijn, vanwege de lage hypotheekrente, vaak lager dan de huur voor een vergelijkbare woning. Veel mensen zouden graag willen kopen.

Banken houden zich strikt aan de wet die banken verbiedt om aan consumenten een hogere hypotheek te verlenen dan op grond van iemands inkomen gerechtvaardigd is. Dat kan tot de rare situatie leiden dat iemand wel een hoge huur kan betalen, maar niet in aanmerking komt voor een hypotheek met lagere lasten dan de huur die hij betaalt. Langzaam maar zeker ontstaat hier echter meer ruimte.

Bescherming tegen overkreditering goede zaak
Binnen Europa is Nederland een van de landen waar consumenten het minst in een situatie terecht komen waarin zij hun hypotheeklasten niet meer kunnen betalen en noodgedwongen de woning moeten verlaten. Voor een deel zit dit misschien een stukje in de volksaard: schulden betalen we af. Voor een ander belangrijk deel zijn het ook de banken die voorzichtig zijn met het verstrekken van leningen die hoger zijn dan mensen kunnen dragen.

Ook de wetgever heeft in de laatste jaren strengere voorschriften geïntroduceerd die ertoe moeten leiden dat mensen niet méér lenen dan verantwoord is.

Op zich is dat natuurlijk een goede zaak. Maar die wetten en voorschriften werken met standaardtabellen. Simpel gesteld bepalen die tabellen dat wanneer het inkomen van iemand X is, er dan maximaal Y kan worden geleend. De tabellen zijn gebaseerd op gemiddelde situaties bij consumenten.

Een voorbeeld
Een jong stel huurt al een aantal jaren een woning voor bijvoorbeeld € 1.200,- . Door te besparen op andere uitgaven zoals auto en vakanties kunnen zij deze hoge huurkosten zonder problemen samen betalen. Stel dat zij een woning kunnen kopen waarvan de hypotheeklasten € 800,- per maand bedragen dan kan het zijn dat de bank op grond van “de tabellen” deze lening niet mag verstrekken omdat het inkomen van beiden onvoldoende wordt geacht wordt om deze € 800,- aan hypotheeklasten te betalen.

Dat is natuurlijk een dwaze situatie die mensen dwingt onnodig duur te blijven huren.

Langzaam maar zeker zien wij in de markt initiatieven waarbij banken en andere partijen die hypothecair krediet verstrekken bereid zijn hogere bedragen te lenen indien blijkt dat de betreffende consument langere tijd in staat is gebleken meer aan huur te betalen dan de hypotheeklast die ontstaat wanneer de woning wordt gekocht.

Nog lang niet alle banken zijn zover. Dit is dus echt een situatie waarin wij als adviseur goed onderbouwd ons best moeten doen om een geldverstrekker te vinden die bereid is een dergelijke lening te verstrekken. Betaalt u op dit moment een hoge huur en denkt u voor veel minder hypotheeklasten per maand ook een woning te kunnen kopen? Laten we dan eens een afspraak maken. We beloven niets. Maar we gaan, indien u dat wilt, wél proberen of ook u kunt profiteren van deze nieuwe ontwikkeling bij banken en andere geldverstrekkers.

Facebook icon Like ons op Facebook