Statenlaan 2, 5121 HD Rijen

Opening Hours : Ma. t/m vrij. 09.00 - 17.00
  Contact : 0161 - 22 40 82

Scheiden en de autoverzekering

Helaas komt het regelmatig voor dat een huwelijk eindigt in een echtscheiding. Naast vele andere zaken die wij dan voor onze relaties regelen, komt vaak ook de vraag naar voren ”wat doen we met de schadevrije jaren van onze autoverzekering?”.

Fors gevolg voor de premie
Schadevrije jaren hebben een grote invloed op de premie die u uiteindelijk voor de autoverzekering betaalt. In de praktijk staat de autoverzekering vaak op naam van één van de partners, terwijl beide partners in de auto rijden en dus in de loop der jaren feitelijk samen de korting hebben opgebouwd.

Uitgangspunt korting volgt auto
Het uitgangspunt bij een scheiding is dat de partner die de auto behoudt ook de aan die auto verbonden korting op zijn of haar naam krijgt. Voor de andere partner is dat natuurlijk vervelend want die begint dan weer bij nul schadevrije jaren wat een flink hogere premie voor de autoverzekering betekent.

De ene verzekeraar is de andere niet
Ook hier zien we dat elke verzekeringsmaatschappij niet alleen zijn eigen verzekeringsvoorwaarden heeft, maar ook zelf een beleid ontwikkelt hoe bijvoorbeeld bij scheiding met de schadevrije jaren wordt omgegaan.

Een aantal verzekeringsmaatschappijen is op verzoek bereid om in dit soort situaties mee te werken aan het overdragen van alle schadevrije jaren aan de partner die de auto niet overneemt. Ook zijn sommige verzekeringsmaatschappijen bereid mee te werken om de opgebouwde schadevrije jaren te verdelen tussen beide partners. Dit betekent dat de partner die de auto overneemt een nieuwe polis krijgt met een verlaging van het aantal opgebouwde schadevrije jaren. De andere partner krijgt een verklaring van de verzekeraar waaruit blijkt op hoeveel schadevrije jaren deze partner recht heeft. Op basis van deze verklaring kan dan bij het afsluiten van een nieuwe autoverzekering toch een korting worden verkregen.

De overdracht van schadevrije jaren niet altijd even soepel
Het overdragen van de schadevrije jaren na een echtscheiding verloopt in de praktijk niet altijd even soepel. Dat komt doordat dit voor de verzekeringsmaatschappij een aantal administratieve handelingen vergt en de maatschappij uiteraard niet betrokken wil worden bij eventuele discussies tussen de partners.

Wij zien dat, indien de beide partners het samen eens zijn over hun wensen en vooral wanneer zowel de bestaande auto van de ene partner als de nieuwe auto van de andere partner bij dezelfde verzekeraar worden verzekerd, met de nodige contacten vanuit ons kantoor, zaken kunnen worden geregeld zoals de partners dat graag zouden willen.

Facebook icon Like ons op Facebook