Statenlaan 2, 5121 HD Rijen

Opening Hours : Ma. t/m vrij. 09.00 - 17.00
  Contact : 0161 - 22 40 82

Hoe gaat uw verzekering om met storm?

Sinds stormen namen krijgen klinkt het gezelliger, maar die ongenode bezoekers kunnen een hoop schade aanrichten. In dit artikel gaan wij in op de vraag hoe verzekeringen met schades door storm omgaan.

Elke verzekeringsmaatschappij heeft eigen voorwaarden
Elke verzekeringsmaatschappij hanteert eigen, unieke voorwaarden. De omschrijvingen zijn, zoals we weten uitgebreid. Een bepaalde schade geeft de consument volgens de voorwaarden van de ene verzekeraar recht op een schadevergoeding terwijl in de voorwaarden van de andere verzekeraar staat dat dezelfde schade níet is gedekt. Een vuistregel is: hoe scherper de prijs van de premie die de verzekeringsmaatschappij aanbiedt, hoe meer zaken van dekking zijn uitgesloten. Als onafhankelijk adviseur is het nu juist onze taak om voor uw individuele situatie te zoeken naar die verzekeringsvoorwaarden die aansluiten bij uw behoeften en na te gaan of er een redelijke verhouding bestaat tussen de hoogte van de premie en de schades die op grond van de verzekeringsvoorwaarden voor vergoeding in aanmerking komen.

Wat is een storm?
We praten over schade door storm. Maar wanneer is er sprake van storm? De meeste verzekeringsmaatschappijen hanteren hierbij een situatie met minimaal windkracht zeven. Er is dan sprake van een windsnelheid van meer dan 50 kilometer per uur. Formeel zal de consument die een beroep doet op schade als gevolg van storm moeten bewijzen dat er sprake was van storm. Meestal is dat geen discussiepunt indien bijvoorbeeld het KNMI heeft gewaarschuwd voor zware storm. Maar er zijn ook situaties waarbij onverwacht schade ontstaat door “plaatselijke” stormen. Dit kunnen situaties zijn die slechts op een beperkt oppervlak, bijvoorbeeld alleen in één straat of wijk, schade veroorzaken. Vaak heeft het KNMI daarover geen gegevens. Omdat wij in een dergelijke situatie meerdere klanten hebben met schade als gevolg van die “plaatselijke storm”, kunnen wij aantonen dat onze relaties gewoon recht hebben op een schadevergoeding.

Schade aan de eigen woning
Schade aan de woning als gevolg van storm komt bij de meeste verzekeringen voor vergoeding in aanmerking. Dat gaat niet alleen om de woning zelf maar alles wat daarmee “aard en nagelvast” verbonden zit. Die bepaling lijkt helder. Maar toch.. . Zonnepanelen die met schroeven aan uw dak zijn bevestigd worden verondersteld “nagelvast” met uw woning te zijn verbonden. Maar zonnepanelen die op een plat dak op een stellage liggen die op zijn plek wordt gehouden door losliggende betonblokken, worden niet geacht “nagelvast” met uw woning te zijn verbonden. Raken deze zonnepanelen door de storm beschadigd dan zal deze schade niet onder de opstalverzekering worden vergoed. Er zal dan gekeken moeten worden naar de inboedelverzekering. Ook hier geldt dat elke inboedelverzekeraar zijn eigen voorwaarden heeft.

Overigens kan bij stormschade aan de woning discussie ontstaan of deze schade het gevolg is van achterstallig onderhoud. Is dat het geval dan zal de verzekering de schade die is ontstaan na een storm, niet vergoeden. De gedachte hierbij is dan dat de schade niet is veroorzaakt door de storm maar door het achterstallige onderhoud. Onze taak als uw belangenbehartiger is dan om dit argument van de verzekeringsmaatschappij te wegen en te onderzoeken of er echt sprake is van “verwijtbaar” achterstallig onderhoud.

Schade aan uw huurwoning
Indien u een huurwoning heeft dan kan de eigenaar hiervoor een opstalverzekering afsluiten. Raakt de woning en alles wat daarmee “aard en nagelvast” verbonden zit door een storm beschadigd, dan zal de eigenaar deze schade moeten herstellen om u als huurder het ongestoorde genot van de woning weer te kunnen bieden. De eigenaar moet de kosten van herstel dan claimen bij de verzekeringsmaatschappij waar hij de woning tegen schade door storm heeft verzekerd.

Schade aan uw auto
Raakt uw auto beschadigd door rondvliegende takken of materialen als gevolg van storm dan zal deze schade bij de meeste verzekeringsmaatschappijen vergoed worden indien u een WA+ beperkt-casco-verzekering heeft, dan wel een allriskverzekering. Een dergelijke schadevergoeding heeft over het algemeen geen gevolgen voor de opbouw van uw schadevrije jaren.

Vervelend wordt het wanneer u voor uw auto alleen een WA-verzekering heeft. In dat geval blijft dit type schade voor uw eigen rekening. Alleen wanneer u weet van wie het object is dat uw auto heeft beschadigd en u deze eigenaar een verwijt kunt maken dat dit object door storm is losgekomen, kunt u proberen uw schade op deze persoon te verhalen.

Annulering vlucht
Wordt het vertrek van uw vliegtuig of boot vanuit Nederland uitgesteld door een storm dan kan dat voor u tot schade leiden. Deze schade wordt over het algemeen niet vergoed door uw reis- of annuleringsverzekering. Of er recht bestaat op een vergoeding zal afhankelijk zijn van de voorwaarden van de organisatie waar u uw reis heeft geboekt.

Bent u in het buitenland en kunt u door een storm niet vertrekken waardoor u extra verblijfkosten moet maken, dan zijn deze kosten op de meeste reisverzekeringen wel gedekt. Maar ook hier geldt: elke verzekeringsmaatschappij hanteert eigen voorwaarden. Het zijn juist dit soort “details” die wij betrekken in onze advisering om de verzekering bij maatschappij A of B af te sluiten.

Voorkom zo mogelijk schade
Stormen komen regelmatig voor. Bij een aankondiging van een storm, ook al hebben zij de leukste namen, kunt u zelf maatregelen nemen om schade te voorkomen. Bijvoorbeeld door losse objecten in uw tuin, zoals meubilair en trampoline op te bergen. Maar zorg er ook voor dat ramen (ook dat raampje op zolder) en deuren goed gesloten zijn. Ook is het verstandig om even te kijken waar u uw auto het veiligst kan stallen.

Facebook icon Like ons op Facebook