Statenlaan 2, 5121 HD Rijen

Opening Hours : Ma. t/m vrij. 09.00 - 17.00
  Contact : 0161 - 22 40 82

Hoe zit het met uw rente-opslag

Iedereen die een hypotheek heeft weet dat hij over het geleende bedrag rente betaalt. Maar dat er misschien in deze rente een opslag zit weten weinigen. Dat deze opslag soms niet meer nodig is, weten nog minder mensen. En dat deze opslag bij bepaalde banken alleen verdwijnt indien u daarom uitdrukkelijk vraagt, weet vrijwel niemand.

Maar ons kantoor dus wel!

De kale rente
Wanneer u geld leent voor een woning zult u hiervoor waarschijnlijk een lening afsluiten, de hypotheek. Over het bedrag dat u leent, betaalt u een rente. Per bank kan deze rente verschillen. Soms lijkt het erop dat de banken een min of meer gelijke rente rekenen. Dat is niet zo. Tussen de bank met de laagste rente en de bank met de hoogste zitten verschillen. Het is niet verstandig om alleen naar de hoogte van de rente te kijken, want een hypotheek bestaat uit een grote bak vol met bepalingen die tussen u en de bank gelden. De hoogte van de rente is slechts één van de afspraken. U mag er rustig van uitgaan dat er bij de bank met de in uw situatie laagste rente ook andere afspraken gelden die voor u minder gunstig zijn dan bij andere banken. Bijvoorbeeld in welke situaties u een boete moet betalen wanneer u de schuld eerder aflost dan u oorspronkelijk met de bank heeft afgesproken.

Wat uiteindelijk voor u zwaarder moet wegen, de lage rente of bepaalde andere voorwaarden, is iets dat wij samen met u inventariseren. Dat kan alleen wanneer u niet alleen inzicht heeft in de verschillen van de rentes, maar ook in de verschillen in de voorwaarden.

De opslagen
Het is veel minder bekend, dat binnen de rente die aan u getoond wordt, veel banken werken met opslagen. Stel, de ‘kale’ rente is 2%. De kans is groot dat deze rente dan bijvoorbeeld is opgebouwd uit de kale rente van 1,7% en een opslag van 0,3%.

Die opslag wordt in de praktijk vaak bepaald door de hoogte van de lening in verhouding tot de actuele waarde van de woning. Is de lening gelijk aan de waarde van de woning dan rekent de bank de volle opslag. Maar is de hoogte van de lening bijvoorbeeld nog maar 60% van de actuele waarde van de woning dan kan de hele opslag vervallen.

De praktijk laat zien dat banken een bont verschil kennen van de momenten waarop een deel van de opslag kan vervallen. Dat kan met stappen van 0,1% gaan. Bijvoorbeeld een afslag van 0,1% wanneer de lening nog maar 80% van de actuele waarde van de woning betreft.

De verhouding kan in de loop der tijd gaan verschillen
Bij het aangaan van de lening is de verhouding tussen de hoogte van de lening en de actuele waarde van de woning duidelijk. Maar in de jaren daarna kan deze verhouding uit het zicht raken, bijvoorbeeld doordat de prijzen van woningen in heel Nederland stijgen. Wij zien op dit moment dat zonder dat de schuld minder is geworden, deze prijsstijging vaak al recht geeft op een lagere opslag. Natuurlijk kan dit recht ook ontstaan doordat u maandelijks een deel van de lening aflost of misschien doordat u in een keer een deel van de lening aflost vanuit uw spaargeld.

U moet er vaak wel om vragen
Veel banken zijn bereid de opslag geheel of gedeeltelijk te laten vervallen, maar… u moet daar dan wel om vragen! Vraagt u niets dan blijft u gewoon de opslag betalen en betaalt u dus te veel.

Komt u daar pas na een paar jaar achter dan is in vrijwel alle hypotheekvoorwaarden uitgesloten dat u met terugwerkende kracht de teveel betaalde opslag terugkrijgt. De voorwaarden zijn dan helder: de opslag vervalt indien u daar recht op heeft vanaf het moment dat u daarom uitdrukkelijk bij de bank heeft verzocht!

Laat u goed informeren!
Wilt u weten of u nu een opslag betaalt over uw hypotheekrente? Wilt u weten of deze opslag nog terecht is of kan komen te vervallen? Wilt u weten hoeveel u extra zou moeten aflossen om deze opslag te laten vervallen en hoe u deze extra aflossing zou kunnen financieren? Wilt u gewoon de bank vragen de opslag te laten vervallen omdat u inmiddels aan de voorwaarden daarvoor voldoet?

Wij zijn u bij al dit soort vragen graag van dienst! Neem daarom contact op met ons kantoor.

Facebook icon Like ons op Facebook