Statenlaan 2, 5121 HD Rijen

Opening Hours : Ma. t/m vrij. 09.00 - 17.00
  Contact : 0161 - 22 40 82

Er was toch ergens een levensverzekering…?

Op het moment dat bij overlijden niemand van de nabestaanden (meer) weet dat de overledene een levensverzekering had, wordt er geen aanspraak op gedaan en dan komt er ook geen uitkering. En dat was niet de bedoeling toen de verzekering werd afgesloten. In dit artikel gaan we in op het probleem van de “zoekgeraakte levensverzekering”.

Levensverzekeringen
Er zijn verschillende typen levensverzekeringen. Een eenvoudige maar heel belangrijke levensverzekering is de overlijdensrisicoverzekering. Bij deze verzekering maken de consument en de verzekeringsmaatschappij de afspraak dat indien een in de verzekering met naam genoemde persoon komt te overlijden voor een bepaalde datum in de toekomst de verzekeringsmaatschappij een (fors) bedrag zal uitkeren. Leeft de persoon op de betreffende datum nog dan volgt er geen uitkering en eindigt de verzekering. Deze verzekering is vooral bedoeld om bij calamiteiten nabestaanden goed verzorgd achter te laten. Denk aan bijvoorbeeld het kunnen aflossen van de hypotheek of het zekerstellen van alimentatie ook wanneer degene die de alimentatie moet betalen onverwacht komt te overlijden. De premie voor een dergelijke verzekering is vaak heel laag.

Een andere vorm van levensverzekering is de gemengde levensverzekering. Het aardige van deze verzekering is dat deze altijd leidt tot een uitkering: Dat kan zijn net als in de overlijdensrisicoverzekering hiervoor. Dus wanneer iemand voor een bepaalde datum komt te overlijden. Maar anders dan bij de overlijdensrisicoverzekering komt er ook een uitkering wanneer de persoon op de einddatum van de verzekering nog in leven is. Deze verzekering is dus bedoeld om enerzijds de financiële gevolgen bij calamiteiten op te vangen en anderzijds om vermogen op te bouwen, bijvoorbeeld om in de toekomst de hypotheekschuld af te lossen. De premie voor deze verzekering is hoger dan die van een overlijdensrisicoverzekering omdat er feitelijk vermogen wordt opgebouwd.

Lange contractperiode: dan raakt er weleens iets kwijt
Een levensverzekering wordt vaak voor een lange periode aangegaan. 10, 20, 30 jaar zijn geen uitzondering. Direct nadat de verzekering tot stand is gekomen stuurt de verzekeringsmaatschappij de polis toe, met alle relevante gegevens.

Is de verzekering via ons kantoor afgesloten dan archiveren wij deze gegevens. Wij maken het regelmatig mee dat (ouders van) relaties in het verleden op een andere manier een levensverzekering hebben afgesloten. Zeker wanneer er sinds dat moment een lange tijd is verstreken kan er van alles zijn gebeurd. Om maar eens een paar zaken te noemen: de betreffende verzekeraar kan zijn overgenomen door een andere verzekeringsmaatschappij en niet meer onder de “oude naam” in Nederland actief zijn. Ook kan er sprake zijn van een scheiding waarbij een van de partners nog documenten heeft behouden van de ex-partner. Bij een grote opruimactie kunnen belangrijke documenten per ongeluk bij het oud papier terecht zijn gekomen, of het document is bij een verhuizing verloren gegaan. In tientallen jaren kan veel gebeuren.

Zoekteams
Verzekeringsmaatschappijen in Nederland hebben besloten om samen “zoekteams” in te stellen. Overlijden uw ouders en meent u te weten dat er door hen een levensverzekering was afgesloten maar kunt u deze niet in de nalatenschap vinden dan kunt u een beroep doen op zo’n zoekteam. Ook wanneer u zelf in het verleden een levensverzekering heeft afgesloten, maar hier niets meer van kunt vinden dan kunt u een beroep doen op zo’n zoekteam.

Heeft u de verzekering via ons afgesloten dan belt u natuurlijk eerst ons. Waarschijnlijk kunnen wij u direct helpen. Weet u bij welke verzekeringsmaatschappij de verzekering is afgesloten dan kunt u het beste met deze maatschappij rechtstreeks contact opnemen. Uiteraard helpen wij u daar graag bij.

Weet of vermoedt u dat er een levensverzekering is afgesloten maar weet u niet bij welke verzekeraar, dan kunnen de zoekteams goede diensten bewijzen.

U kunt via de website van het Verbond van Verzekeraars verzoeken een dergelijke zoekactie te starten. (https://www.verzekeraars.nl/verzekeringsthemas/leven/onvindbare-begunstigden).

Daarvoor moet wel aan een aantal formaliteiten worden voldaan om zeker te weten dat u gerechtigd bent om deze informatie te ontvangen. Verzekeringsmaatschappijen willen voorkomen dat mensen via het zoekteam proberen uit te vinden “of de buurman” een levensverzekering heeft.

De zoekactie is veel handwerk en complex. Vandaar dat op dit moment er maximaal 100 zoekopdrachten per maand worden opgepakt.

Krijgt u te maken met een situatie waarin u denkt dat er door u of een van uw naasten in het verleden een levensverzekering is afgesloten en u hierover geen enkele informatie meer kunt vinden, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag met het benaderen van het zoekteam.

Facebook icon Like ons op Facebook