Snel en correct schade afwikkelen
De meeste verzekeringsmaatschappijen doen echt hun best om na ontvangst van een schademelding deze snel en correct af te wikkelen. Soms duurt het langer dan de klant misschien wil. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van het feit dat de omvang van de schade nog niet definitief kan worden vastgesteld.

Ook zal onderzocht moeten worden of de consument de schade terecht claimt. Dit is nodig om de premies betaalbaar te houden. Helaas zijn er altijd verzekerden die het niet zo nauw nemen met de waarheid.

Sancties zijn fors
Als een consument opzettelijk de verzekeringsmaatschappij probeert te misleiden om daarmee onterecht een schade-uitkering te krijgen, dan zijn de sancties fors. De vier belangrijkste sancties zijn de volgende:

Staat de misleiding vast dan hoeft de verzekeringsmaatschappij de gehele schade niet te vergoeden. Stel dat er een inbraak heeft plaatsgevonden waarbij een duur horloge is gestolen. Bij de schademelding meldt de bewoner dat niet alleen het horloge maar ook een set dure oorbellen is gestolen, terwijl dit in werkelijkheid niet het geval is. Wanneer de verzekeraar dat ontdekt, dan hoeft de verzekeraar helemaal geen schade te vergoeden. Dus ook niet de kosten van het horloge dat wel is gestolen!

Een tweede sanctie is dat de verzekeraar kosten kan maken om vast te stellen dat er ten onrechte schade is gemeld. Wordt vastgesteld dat er inderdaad opzettelijk een onjuiste schademelding is gedaan dan kan de verzekeraar de kosten van dit onderzoek op de consument verhalen.

Een derde sanctie is dat de verzekeraar de persoonsgegevens van de consument die de verkeerde schademelding heeft gedaan, mag registreren in het door veel financiële instellingen geraadpleegd register. Zo’n registratie kan lange tijd, bijvoorbeeld acht jaar, blijven staan. De consument die geregistreerd staat, zal gedurende deze periode merken dat het niet makkelijk is om een nieuwe verzekering of hypotheek af te sluiten.

Een vierde en laatste hier te behandelen sanctie is dat de verzekeringsmaatschappij de verzekering direct kan beëindigen. In de praktijk is het dan lastig om een nieuwe verzekering af te sluiten. Lukt dit wel dan zal hiervoor vaak een hogere premie moeten worden betaald en zullen er speciale voorwaarden gelden.

Twijfel? Niet zomaar iets antwoorden.
Het komt vaak voor dat de informatie die wordt verstrekt na een schade niet helemaal direct klopt. Soms vergissen mensen zich gewoon, of zijn ze nog door de schade geëmotioneerd waardoor fouten worden gemaakt. Ook kan het zijn dat vragen die de verzekeraar stelt niet goed worden begrepen en daardoor ook niet correct worden beantwoord. Dat kan onbedoeld heel vervelende situaties opleveren.

Ons kantoor behartigt uw belangen. Niet alleen bij het kiezen van een goede verzekering die aansluit op uw specifieke situatie. Ook geven wij actieve ondersteuning indien u te maken krijgt met een schade. Wij helpen u om op correcte wijze de schade te melden. Zien wij dat u bepaalde kosten vergeet waarop u wel recht heeft dan maken wij u hierop attent. Wij helpen u ook om de vragen die de verzekeraar stelt op de juiste wijze te beantwoorden. Is u ooit iets niet helemaal duidelijk of twijfelt u? Aarzel dan niet en bespreek dit met ons! Wij doen ons uiterste best ervoor te zorgen dat alle schades snel en correct worden afgewikkeld.