Kan uw hypotheekrente lager?
De rente die banken rekenen voor een hypothecair krediet is op dit moment historisch laag. Indien u een hypotheek heeft dan zoeken wij graag voor u uit of er inmiddels banken zijn die bereid zijn u een lagere rente te bieden en zo ja of dit voor u voordelig is, gelet op de kosten die u moet maken voor een dergelijke omzetting.

Oppassen met koop voor verhuur
De lage rente leidt er ook toe dat u vrijwel geen rente ontvangt over uw spaargeld. Een aantal relaties van ons kantoor kiest ervoor om een deel van hun spaargeld te gebruiken om een of meer woningen te kopen en deze vervolgens te verhuren. Dat lijkt op het eerste gezicht financieel aantrekkelijk, maar in de praktijk zijn er echt wel de nodige “hobbels”. Zo hebben huurders veel rechten. Is de woning eenmaal verhuurd dan zult u deze woning waarschijnlijk niet snel kunnen verkopen voor het bedrag dat u hiervoor heeft betaald. Daarnaast begint er maatschappelijk steeds meer weerstand te komen tegen wat men noemt “huisjesmelkers”. In steeds meer gemeenten wordt gesproken om een vergunningstelsel in te voeren waarbij gekochte woningen alleen “voor eigen bewoning” mogen worden gebruikt.