Er is een grote kans dat sinds het moment waarop u in het verleden uw hypotheek afsloot, de fiscale regels zijn veranderd. Zo’n verandering is bijvoorbeeld de fiscale aftrek van de hypotheekrente.

Sinds 2014 wordt het fiscale voordeel van de hypotheekrente geleidelijk verlaagd met 0,5% per jaar. In 2018 heeft het kabinet besloten dat de afbouw van de hypotheekrente vanaf 2020 wordt versneld met 3% per jaar in plaats van 0,5% per jaar. Dit betekent dat in 2023 de hypotheekrente aftrekbaar is tegen maximaal 37,10%

Mogelijk heeft u met deze lagere aftrek geen rekening gehouden toen u in het verleden uw hypotheek afsloot. Eenvoudigweg omdat de maatregelen op dat moment nog niet bekend waren. Toch betekent deze wijziging wel iets voor uw besteedbaar inkomen. Het is dan ook verstandig om tijdig inzicht te krijgen wat deze gevolgen voor uw situatie zijn en welke aanpassingen aangebracht kunnen worden om het nadelige effect te verminderen.

Verhuizen of verbouwen?
In veel gebieden in Nederland is het aanbod van te koop staande woningen beperkt en zijn de prijzen relatief hoog. Wij voeren op dit moment steeds vaker gesprekken met relaties die van plan waren te gaan verhuizen, maar bij gebrek aan goede alternatieven besluiten hun bestaande woning te gaan verbouwen. In de praktijk zien we dat veel relaties achteraf heel tevreden zijn over deze keuze en dat zij financieel voordeliger uit zijn dan wanneer zij een andere woning hadden gekocht. Uiteraard kost een dergelijke verbouwing ook geld. Maar net als de aankoop van een andere woning kan ook een verbouwing goed gefinancierd worden.

Welke premie betaalt u voor uw ORV?
Veel gezinnen hebben in het verleden een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Bijvoorbeeld in het kader van een hypothecair krediet. De gedachte bij het afsluiten van een dergelijke verzekering is, dat indien een van de kostwinners komt te overlijden er een (forse) uitkering uit de verzekering volgt, waarmee de hypotheek (grotendeels) kan worden afgelost en de achterblijvende partner en eventuele kinderen in de woning kunnen blijven wonen ook al is het gezinsinkomen veel lager.

De kosten van premies voor overlijdensrisicoverzekeringen die nieuw worden afgesloten, zijn stukken lager dan in het verleden. Wilt u hiervan profiteren dan kan dat alleen wanneer de bestaande verzekering wordt beëindigd en een nieuwe verzekering wordt afgesloten. Maar dat laatste kan alleen wanneer de gezondheid van de te verzekeren personen niet belangrijk is verslechterd. Het kan financieel interessant zijn om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Een dringend advies: zeg nooit een overlijdensrisicoverzekering op voordat u definitief geaccepteerd bent voor een nieuwe verzekering.

Betaalt u wel de juiste risico-opslag?
Over uw hypotheek betaalt u een rente. Dit rentepercentage is opgebouwd uit verschillende onderdelen. Een van deze onderdelen heet “risico-opslag”. Kort gezegd komt het erop neer dat hoe dichter de actuele waarde van de woning ligt bij de hoogte van de totale schuld, hoe hoger de opslag is die de bank op de rente zet die aan u in rekening wordt gebracht. Maar andersom geldt dus ook. Is het restant van uw hypotheekschuld bijvoorbeeld nog maar 50% van de actuele waarde van de woning, dan heeft u vaak recht op een korting. Door maandelijkse aflossingen en door de stijgende waarde van woningen doet deze laatste situatie zich bij steeds meer mensen voor. Er is echter één nadeel: veel banken hebben in hun voorwaarden opgenomen dat u zelf om deze korting moet vragen! Banken voeren deze korting dus niet automatisch door. Uiteraard kijken wij tijdens een onderhoudsbeurt van uw hypotheek of u inmiddels voor een dergelijke korting in aanmerking komt. Ter illustratie: wij hebben meegemaakt dat een relatie door een klein bedrag extra af te lossen opeens onder een grens zakte van risico-opslagen en in aanmerking kwam voor deze korting.

Maakt u een afspraak?
Wij hebben u een aantal voorbeelden gegeven van onderwerpen waarop wij letten indien wij uw bestaande hypotheek controleren op eventueel veranderende omstandigheden. Onze ervaring is dat in meer dan de helft van de transacties die wij controleren, wij voorstellen kunnen doen die relevante verbeteringen of besparingen opleveren. Daarom nodigen wij u uit: maak een afspraak voor een “onderhoudsbeurt” voor uw hypotheek!