De meeste van ons gingen in het verleden uit van een pensioenleeftijd van 65 jaar. En ook onze financieel adviseurs. Ons advies: neem alle financiële afspraken uit het verleden nog eens kritisch door. In dit artikel geven wij een schrijnend voorbeeld van de misverstanden die kunnen ontstaan wanneer deze controle niet tijdig plaatsvindt.

De AOW-datum op dit moment
U krijgt een uitkering op grond van de Algemene Ouderdomswet, AOW, vanaf de dag dat u de AOW-leeftijd bereikt. Waar vele jaren deze leeftijd 65 jaar was, kennen we nu een ingangsleeftijd die verband houdt met de algemene levensverwachting. Simpel gezegd: worden we met zijn allen ouder dan zal de AOW op een steeds latere leeftijd ingaan.

Op dit moment is er zekerheid over de AOW-datum tot en met 2024. Deze data zijn de volgende:

  • in 2020 en 2021 is de AOW-leeftijd 66 jaar + 4 maanden
  • in 2022 is de AOW-leeftijd 66 jaar + 7 maanden
  • in 2023 is de AOW-leeftijd 66 jaar + 10 maanden
  • in 2024 is de AOW-leeftijd 67 jaar.

Het Kabinet en de sociale partners hebben het Pensioenakkoord gesloten. Hierin zijn voorstellen opgenomen om de AOW-leeftijd minder snel te laten stijgen. De wet die de AOW-leeftijd vanaf 2025 regelt, moet nog door de Tweede en Eerste Kamer worden aangenomen.

Benieuwd naar uw AOW leeftijd?
Bent u geboren na 31 december 1957? Dan is uw AOW-leeftijd nog niet bekend, omdat deze afhangt van de levensverwachting. Als u uw geboortedatum invult, ziet u wat uw geschatte AOW-leeftijd volgens eerdergenoemd Pensioenakkoord is.

Vul uw geboortedatum hier in: ‘Wat is mijn AOW leeftijd?’

Uw bestaande afspraken controleren
Misschien heeft u in het verleden allerlei afspraken gemaakt vanuit de gedachte dat u op 65-jarige leeftijd een AOW-uitkering zou ontvangen. Indien nu blijkt dat deze ingangsdatum later is, dan is belangrijk te weten welke gevolgen dit voor u heeft.

Wij geven u een voorbeeld dat recent speelde in een juridische procedure. Een consument heeft in 2005 een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten. In de verzekeringsvoorwaarden staat dat, indien de consument arbeidsongeschikt wordt en de verzekering tot uitkering overgaat deze uitkering eindigt op 65-jarige leeftijd. De gedachte hierbij was natuurlijk dat vanaf dat moment de consument een AOW-uitkering ontvangt en daarmee niet langer afhankelijk is van de uitkering op grond van zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering.

De man in kwestie raakt in 2007 arbeidsongeschikt. Op grond van de door hem afgesloten verzekering ontvangt hij jaarlijks 20.000 euro waarmee hij zijn terugval van inkomen uit arbeid kan opvangen. In 2013 wordt bekend dat de AOW-uitkering niet op 65 jaar ingaat maar bij deze verzekerde op het moment dat de man 66 jaar en negen maanden oud is.

Op het moment dat de consument dit hoorde was hij dus arbeidsongeschikt. Daarmee was het voor hem niet meer mogelijk om door betaling van een extra premie het recht op een uitkering te verlengen! En de verzekeraar stopte de arbeidsongeschiktheidsverzekering “zoals was afgesproken” op het moment dat de man 65 jaar werd! De overheid kent voor sommige situaties een overbruggingsuitkering. Of iemand hiervoor in aanmerking komt hangt onder meer af van het eigen vermogen, het inkomen van de partner, het aantal jaren dat AOW is opgebouwd en diverse andere zaken. Komt u voor deze overbruggingsuitkering niet in aanmerking en is de bestaande arbeidsongeschiktheidsverzekering niet aangepast, dan kunt u dus opeens te maken krijgen met een fors gat in inkomen voor een groot aantal maanden!

Het is een voorbeeld dat laat zien dat de verhoging van de leeftijd waarop de AOW-uitkering voor het eerst wordt ontvangen, tal van onverwachte gevolgen kan hebben voor bijvoorbeeld bestaande verzekeringen of uw hypotheek.

Zullen we daar samen eens over praten?
Het is ons vak om samen met onze relaties na te denken over een veilige en stabiele financiële toekomst waarbij wij onzekerheden zo veel mogelijk tijdig proberen weg te nemen. Het verhogen van de leeftijd waarop de AOW ingaat, is zo’n gebeurtenis waarbij het goed is om stil te staan waar dit effect kan hebben. Wij helpen u daarmee graag. Neemt u contact met ons op? Dan maken wij tijd voor u om samen met u de gevolgen voor u en uw gezin op een rij te zetten.