Bij het afsluiten van een hypotheek kunnen tal van keuzen worden gemaakt. Het is ons vak om op basis van uw individuele situatie die keuzen te adviseren die naar ons oordeel het best bij uw situatie passen.

In de looptijd van een hypotheek kan er van alles gebeuren. Er kunnen nieuwe aanbieders op de markt komen met voor u aantrekkelijkere hypotheekaanbiedingen. Uw vermogenspositie kan veranderen door bijvoorbeeld de ontvangst van een erfenis of door een carrière-sprong. Ook kan het vermogen minder worden. Bijvoorbeeld door verlies aan arbeidsinkomen of een echtscheiding. Allemaal omstandigheden die aanleiding kunnen zijn om te kijken of er mogelijkheden zijn om uw hypotheek aan te passen aan de nieuwe omstandigheden.

Bizarre renteontwikkelingen
De ontwikkeling van de rente voor hypotheken is op dit moment bizar te noemen. Ouderen onder ons weten zich nog de tijd te herinneren dat de rente voor een hypotheek rond de 12 % schommelde. En dan was je als jongere nog blij dat je voor die rente een hypotheek kón afsluiten. Op dit moment zien we al geruime tijd de rente keer op keer dalen. Veel nieuwe hypotheken worden nu afgesloten voor een rente rond de 2 %.

Die lage rente is zo een omstandigheid die het voor iedereen die in het verleden een hypotheek heeft afgesloten zinvol maakt om te controleren of er voor de komende jaren mogelijkheden zijn om ook van deze lage rente te profiteren.

Dat kan bijvoorbeeld door de bestaande hypotheek vervroegd af te lossen waarbij dan wel een extra vergoeding aan de geldverstrekker moet worden betaald. Dit omdat de afgesproken periode waarvoor de lening is aangegaan niet wordt “afgemaakt”.

Ook via rentemiddeling kan vaak een voordeel worden bereikt. Bij rentemiddeling wordt de periode die u oorspronkelijk bent overeengekomen verlengd tegen de nieuwe, lagere rente.  De extra vergoeding die u moet betalen omdat u de eerste afgesproken termijn niet volmaakt, wordt “verwerkt” over de volle looptijd waarvoor de nieuwe rente geldt. U kunt dan zekerheid krijgen dat de rente over uw hypotheek voor een lange periode laag blijft zonder dat u de eenmalige extra kosten in een keer hoeft te betalen.

Risico-opslagen
Er zijn echter ook nog andere redenen om regelmatig onderhoud te plegen aan uw hypotheek. Risico-opslagen zijn zo een reden. Zonder dat u zich hiervan misschien bewust bent, rekenen veel geldverstrekkers over de aan u verleende hypotheek een kleine verhoging op de rente die u betaalt. Dit noemt men een risico-opslag. De hoogte van de opslag hangt af van het verschil tussen de actuele waarde van de woning bij vrije verkoop en het restant van de lening. Hoe groter dit verschil hoe hoger de risico-opslag. Is de waarde van de woning bijvoorbeeld 350.000 euro en is de lening ook 350.000 dan kan het zijn dat de risico-opslag hoger is dan wanneer de lening 350.000 euro is maar het restant van de lening nog maar 300.000 euro. Door de stijging van de waarde van de woning of doordat u misschien tussentijds op de lening heeft afgelost, kan dit verschil ongemerkt kleiner zijn geworden. Sommige geldverstrekkers passen de risico-opslag dan automatisch aan. Andere geldverstrekkers hanteren echter de voorwaarde dat u hierom uitdrukkelijk moet verzoeken. Doet u een dergelijk verzoek niet, dan vindt er ook geen verlaging van de risico-opslag plaats. Komt u er op enig moment achter dat u al enkele jaren geleden in aanmerking kwam voor deze verlaging, dan zal de geldverstrekker dit voor de toekomst doorvoeren maar in de meeste gevallen niet met terugwerkende kracht!

Pensioen dreigt minder te worden dan gedacht
Indien u een hypotheek afsluit die na uw pensionering doorloopt dan is het belangrijk dat goed wordt onderzocht of u de woonlasten na pensionering kunt blijven betalen. Daarvoor is onder meer belangrijk om in te schatten welk bedrag u maandelijks aan pensioen krijgt op basis van de werkzaamheden die u voor uw (oud) werkgevers heeft verricht. We willen het hier niet ingewikkeld maken. Pensioen kun je (grof gesteld) onderverdelen in pensioenen waarbij de werkgever een bepaald bedrag aan pensioenuitkering garandeert en pensioenen waarbij de werkgever een bedrag garandeert dat hij aan premie zal afdragen.

Wanneer de uitkering wordt gegarandeerd dan staat het bedrag vast en kunt u daarmee rekening houden als u gaat kijken of u uw toekomstige woonlasten kunt blijven betalen. Anders ligt dit indien de werkgever slechts het bedrag aan premie heeft gegarandeerd. Door de lage rente die nu al een aantal jaren geldt, groeit het kapitaal dat met deze premies wordt opgebouwd veel trager dan vooraf was gedacht. Op het moment dat u met pensioen gaat en van het alsdan opgebouwde kapitaal een pensioenuitkering moet worden aangekocht, kan blijken dat de pensioenuitkering veel lager is dan waarmee u oorspronkelijk rekening heeft gehouden.

Wanneer u dit pas ontdekt op het moment dat u met pensioen gaat, zijn er vaak maar een beperkt aantal opties die uw situatie kunnen verbeteren. Hoe eerder u deze situatie echter ziet aankomen, hoe meer mogelijkheden er zijn om ervoor te zorgen dat u ook na uw pensionering de woonlasten kunt blijven betalen.

Onderhoud? Maak een afspraak met ons
Wij hebben hierboven lang niet alle situaties beschreven die wij regelmatig tijdens onze onderhoudsgesprekken met relaties tegenkomen. Ons advies is om na belangrijke wijzigingen in uw persoonlijke situatie altijd even contact met ons op te nemen. Wij kijken graag of deze wijzigingen gevolgen hebben voor uw hypotheek. Ook zonder deze wijzigingen is het verstandig om regelmatig ons te vragen uw hypotheeksituatie even te controleren aan de hand van de laatste ontwikkelingen op het gebied van wetgeving, rente en aanbod van geldverstrekkers. Belt u ons voor een afspraak?