Er zijn veel argumenten waarom consumenten kunnen besluiten om investeringen te doen om hun woning te verduurzamen. Bijvoorbeeld als bijdrage aan een gezonder klimaat. Om kosten te besparen op energie. Om de verkoopwaarde van de woning te verhogen. Om het woongenot te vergroten. Omdat de buren het ook doen. Er zijn veel motieven om uw woning te verduurzamen, maar al die aanpassingen kosten wel geld.

Subsidies en gunstige voorwaarden om te lenen
De overheid stimuleert huiseigenaren te investeren in de verduurzaming van hun woning. Inmiddels zijn er diverse subsidiemogelijkheden. Een subsidie is een financiële bijdrage die u bij bepaalde investeringen om uw woning duurzaam te maken “krijgt”. Ook zijn er meerdere constructies waarbij u tegen gunstige voorwaarden (een deel van) het geld kunt lenen om de aanpassing die u wilt doen te financieren.

Overweegt u uw woning te verduurzamen en wilt u advies welke subsidies en bijzondere financieringen er zijn, dan adviseren wij u contact met ons op te nemen. U kunt dit het best doen in een zo vroeg mogelijk stadium van uw voornemens tot verduurzaming. Soms duren aanvraagtrajecten lang en geldt de voorwaarde dat er nog geen definitieve opdracht is gegeven aan een leverancier.

De herbouwwaarde kan veranderen
Door het duurzaam maken van uw woning kan de herbouwwaarde hoger worden. Vrijwel elke huiseigenaar verzekert zijn woning tegen het risico van brand. De gedachte hierbij is dat, indien de woning door een brand volledig wordt verwoest, de verzekeringsmaatschappij een uitkering doet die voldoende is om de woning volledig opnieuw te bouwen op een niveau zoals de woning had vlak voor de brand. Deze waarde wordt de herbouwwaarde genoemd. Deze waarde kan anders zijn dan bijvoorbeeld de verkoopwaarde van de woning.

Hoedt u voor onderverzekering
Indien de herbouwwaarde van uw woning hoger wordt dan het bedrag waarvoor de woning is verzekerd, dan loopt u het risico dat u de schade niet volledig vergoed krijgt. Dat geldt indien de woning volledig wordt verwoest. Stel dat de herbouwwaarde op het moment dat u de verzekering afsloot 200.000 euro bedroeg. Nadien investeert u 25.000 euro om uw woning duurzamer te maken. De herbouwwaarde bedraagt daardoor dan 225.000 euro. Gaat de woning door brand volledig verloren dan ontvangt u bij veel verzekeringsmaatschappijen maar 200.000 euro en lijdt u dus een schade van 25.000 euro.

Ook bij een beperkte schade kunt u onderverzekerd blijken te zijn en daardoor kan de uitkering tegenvallen. In bovenstaand voorbeeld is feitelijk maar 88,88 % van de (nieuwe) herbouwwaarde van de woning verzekerd. Indien u een schade heeft van bijvoorbeeld 10.000 euro dan zal de verzekeraar kunnen vaststellen dat er sprake is van “onderverzekering” en besluiten om van deze schade maar 8.888 euro uitkeren. Dus onderverzekering kan ook bij kleinere schades vervelende gevolgen hebben.

Informeer ons bij relevante veranderingen aan uw woning
Gaat u een fraaie keuken in uw woning laten installeren of gaat u uw woning verduurzamen? Informeer ons over dit soort wijzigingen. Wij kijken dan of er aanleiding is om het verzekerde bedrag aan te passen, zodat u ook bij kleinere schades goed verzekerd blijft.

Oh ja: Gaat u uw woning verhuren. Informeer ons dan direct. Veel opstal- en inboedelverzekeringen geven alleen een vergoeding voor schade aan een woning waarin u zelf woont. Gaat u toch verhuren, informeer ons dan. We vinden vast wel een oplossing! Maar dat moeten we dan wel doen vóórdat er sprake is van een schade!