Aantal betaalbare koopwoningen beperkt
De prijzen van woningen zijn in de afgelopen jaren sterk gestegen. Vooral voor starters op de woningmarkt heeft dit tot gevolg dat het aanbod van woningen dat binnen hun financieel bereik ligt relatief beperkt is. Dit heeft tot gevolg dat jongeren weer langer bij hun ouders blijven wonen of gedwongen zijn tegen hoge kosten te huren.

Het al geringe aanbod van beschikbare koopwoningen is in de afgelopen jaren verder beperkt doordat steeds meer particulieren besloten om een “extra” woning te kopen. Niet om daar zelf in te gaan wonen, maar om te verhuren. Dit vanuit de gedachte dat geld op de spaarrekening weinig of geen rente oplevert en dat de opbrengst uit verhuur van de woning ogenschijnlijke een hoog rendement oplevert. Zeker wanneer de waarde van de gekochte woning ook nog eens in de loop der jaren stijgt.

Onderzoek: Sterke stijging kopen om te verhuren
Vorige maand heeft de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur een rapport uitgebracht waarin de ontwikkeling van het kopen van woningen om deze vervolgens te verhuren wordt beschreven.

In vergelijking met 2009 is het aantal woningen dat wordt gekocht om deze vervolgens te verhuren significant gestegen. Deze ontwikkeling doet zich niet alleen voor in de grote steden maar ook in regio’s als Noordoost Groningen en Parkstad Limburg. Inmiddels wordt landelijk 5% van de woningen aangekocht met het doel deze te verhuren. Dit percentage verschilt sterk per steden en wijken. In een aantal grote steden en studentensteden ligt dit percentage boven de 10 procent. In bepaalde wijken is de situatie zelfs zo dat een op de vijf verkochte woningen naar een particuliere verhuurder gaat.

Weerstand stijgt
Een woning is bedoeld om in te wonen en niet als winstobject” aldus de Amsterdamse woonwethouder Laurens Ivens. Deze reactie illustreert goed de scepsis die binnen de politiek groeit over de ontwikkeling waarbij woningen worden opgekocht om te verhuren waardoor het aantal beschikbare koopwoningen voor de startersmarkt kleiner wordt.

In reactie hierop worden maatregelen bedacht zoals een verbod om de woning te verhuren via platforms als Airbnb, Booking.com of Expedia. Ook wordt op steeds meer plaatsen gesproken over anti-speculatiebedingen.

Laat u goed voorlichten
Aan de bekende “borreltafel” lijkt de aankoop van een woning een investering zonder een echt risico. De werkelijkheid is anders. Wij noemen een paar aandachtspunten:

  • Huurders hebben in Nederland een grote mate van bescherming;
  • Een pand is in verhuurde staat aanzienlijk minder waard dan een pand in onverhuurde staat. U kunt in het algemeen de huur niet ontbinden om op enig moment het pand weer in onverhuurde staat te verkopen;
  • De verhuurder dient het pand te onderhouden. In de praktijk kunnen de onderhoudskosten aanzienlijk zijn, zeker bij problemen aan bijvoorbeeld de fundering. Op dit moment lopen circa 1 miljoen woningen in Nederland serieuze risico’s op schade aan de fundering;
  • Het geld dat u heeft geïnvesteerd in de woning om deze te verhuren is niet snel op financieel aantrekkelijke wijze contant te maken.

Het is zeker niet zo dat het kopen van een woning om deze vervolgens te verhuren in alle gevallen moet worden afgeraden. Wel is het belangrijk, wanneer u dit overweegt, dat u zich goed laat adviseren.

Beschikt u over vermogen en wilt u uw kinderen helpen dan kan het bijvoorbeeld een interessante optie zijn om een woning te kopen en deze te verhuren aan uw kinderen, waarbij u vervolgens weer jaarlijks een bedrag belastingvrij schenkt waarmee de kinderen de huur aan u betalen. Zo zijn er verschillende mogelijkheden waarbij het kopen van een woning om te verhuren aantrekkelijk kan zijn. Maar laat u altijd wel goed adviseren en ga niet alleen af op de sterke verhalen “aan de borreltafel”. Meer weten? Wanneer u ons belt of mailt maken wij graag een afspraak met u.