Indien u nadenkt over alternatieven voor uw spaargeld die u wellicht meer rendement opleveren hebben wij een dringend advies: laat u niet verblinden door beloftes over hoge rendementen. Want wanneer iets te mooi is om waar te zijn …..

De kernvragen die u zichzelf kunt stellen
Bij het zoeken naar alternatieven waarin u uw geld kunt beleggen zijn er veel onderwerpen waaraan u aandacht kunt besteden. Twee onderwerpen zijn echter heel belangrijk:

  1. In welke mate kunt u zich veroorloven (een deel) van het geld dat u gaat beleggen te verliezen? Is het antwoord dat u zich dit niet kunt veroorloven, dan vallen veel beleggingsmogelijkheden af. Eenvoudigweg omdat er aan deze beleggingen soms aanzienlijke risico’s verbonden zijn en er op beleggen – zoals bij sparen via een bank – geen garantieregeling van toepassing is.
  2. Een andere vraag is hoe groot de kans is dat u onverwacht uw belegde geld voor een bepaalde uitgave direct nodig heeft? Is dit het geval dan vallen opnieuw een aantal alternatieven af. Bijvoorbeeld omdat u deze gelden voor een bepaalde vaste periode belegt en deze tussentijds niet kunt opnemen. Ook is het mogelijk dat het betreffende alternatief sterke schommelingen kent in de waarde. Wanneer u het geld wilt opnemen net op het moment van een sterke daling, dan betekent dit dat u een deel van uw vermogen kwijtraakt.

Kanttekeningen bij enkele alternatieven die sterk in de belangstelling staan.
Een aantal alternatieve methoden om een deel van uw vermogen te stallen staan sterk in de belangstelling. Hierbij kunnen echter wel opmerkingen worden geplaatst.

Crowdfunding
In 2018 werd er voor circa 241 miljoen euro belegd in crowdfunding. Het gaat hierbij om bedrijven en particulieren die een groot aantal consumenten uitnodigen om een bepaald project te financieren. Veel consumenten beleggen elk een klein bedrag. Gemiddeld wordt op dit moment een rendement beloofd van circa 8,9%, maar in werkelijkheid is het rendement lager. Wat niet altijd duidelijk wordt gecommuniceerd, is, dat het crowdplatform dat de lening organiseert ook kosten in rekening brengt. Ook komt het steeds vaker voor dat bedrijven die het geld lenen, deze lening niet meer kunnen terugbetalen. Veel ondernemers starten bij het zoeken naar een financiering bij hun eigen bank. Wanneer de bank het risico te groot vindt, dan gaan deze ondernemers over tot crowdfunding. Dat betekent dus dat bij crowdfunding steeds meer financieringen komen die de banken als te risicovol inschatten. Wordt rekening gehouden met kosten en leningen die niet meer worden terugbetaald dan is het gemiddelde rendement een stuk lager.

Overigens adviseert de Autoriteit Financiële Markten, AFM, om niet meer dan 10% van het vrij beschikbare vermogen via crowdfunding te beleggen.

Digitale munten
De koersontwikkelingen van digitale munten, zoals bitcoins, zijn spectaculair. De waarde van deze munten kan in relatief korte tijd sterk stijgen en dalen. Een objectieve reden voor deze stijgingen en dalingen is vaak niet te geven. Daarnaast komt het regelmatig voor dat bij de organisatie die deze digitale munten uitgeeft malversaties plaatsvinden waardoor de beleggers in deze digitale munten hun volledige vermogen kwijt zijn. Beleggen in digitale munten is zeer speculatief.

Buy to let
Het kopen van een woning of appartement om dit vervolgens te verhuren komt ook steeds vaker voor. Hierbij moet echter bedacht worden dat de waarde van een woning in onverhuurde staat fors hoger is dan de waarde in verhuurde staat. Koopt u dus een leegstaand appartement en gaat u dit verhuren dan is de waarde van het appartement op papier meteen lager. Dit komt onder meer doordat huurders sterke rechten hebben en de huur dus niet zomaar kan worden opgezegd indien u het geld dat u in de woning hebt belegd weer contant wilt maken. Daarnaast krijgt u als eigenaar van de woning ook te maken met de kosten van onderhoud van de woning.

Overleg met ons
De gulden regel bij beleggen is dat hoe hoger het rendement dat wordt toegezegd hoe groter het risico is dat u gaat lopen. Zouden er echt mooie en veilige projecten zijn met een hoog rendement dan zijn er genoeg banken en pensioenfondsen die deze graag zullen willen financieren. Overweegt u in een bepaalde belegging te stappen, leg uw overwegingen dan gerust ook eens aan ons voor. Vanuit onze vakliteratuur hebben wij misschien al bepaalde waarschuwingen over de betreffende financiering gelezen of kunnen wij op grond van onze ervaring met soortgelijke projecten op consequenties wijzen waar u misschien zelf nog niet bij heeft stilgestaan.