Het aantal drones stijgt razendsnel. Als deskundige op het gebied van verzekeringen trekken wij soms wel onze wenkbrauwen op.

Aantal drones stijgt
Voor een paar tientjes zijn tegenwoordig al heel leuke drones te koop. Formeel valt het vliegen met een drone onder de “Regeling Modelvliegen”. In deze regeling staan de wettelijke regels die bij het vliegen met drones in acht moeten worden genomen. Zo bepalen de regels bijvoorbeeld dat niet hoger dan 120 meter mag worden gevolgen. Maar ook niet boven bebouwing, niet boven mensen en alleen bij daglicht. Overigens kunnen de eisen per land verschillen. Dus neemt u uw drone mee op vakantie in het buitenland ga dan goed na wat wel en niet is toegestaan. In bepaalde landen is men extra streng wanneer het gaat om het vliegen boven militair gebied.

Drones en schade
Wat vliegt komt op enig moment ook weer naar beneden. Vaak zoals het de bedoeling is, maar soms ook ongecontroleerd. Op dat moment kan er schade ontstaan aan eigendommen van anderen of wordt letsel aan een ander toegebracht.

De bestuurder van de drone zal in het algemeen aansprakelijk zijn voor deze schade. In beginsel valt een dergelijke schade onder de dekking van de Aansprakelijkheids Verzekering voor Particulieren, AVP. Uiteraard moet de bestuurder dan wel zo’n verzekering hebben!

Wij zien regelmatig dat verzekeraars op dit moment in hun verzekeringsvoorwaarden speciale artikelen opnemen die betrekking hebben op drones. Bijvoorbeeld de clausule dat alleen de schade wordt vergoed wanneer de drone conform de eisen van de “Regeling Modelvliegen” wordt gebruikt. Ook komt het voor dat de dekking alleen geldt voor drones die niet zwaarder zijn dan bijvoorbeeld 20 of 25 kilo. Ook geldt bijna altijd dat alleen recreatief gebruik van de drones onder de dekking valt. De makelaar onroerend goed die de objecten die hij mag verkopen vanuit een drone fotografeert, zal dus een schade als gevolg van neerstorten van de drone niet vergoed krijgen op zijn AVP.

Heeft u binnen uw gezin een drone? Laat ons dat dan weten. Wij zoeken graag voor u uit op welke wijze uw bestaande verzekeringen omgaan met schade die door deze drone wordt veroorzaakt. Ook wanneer u “samen met uw drone op vakantie gaat” laat ons dat dan weten.