In het verleden hebben veel huiseigenaren een zogenaamde “aflossingsvrije hypotheek” afgesloten. Banken stimuleren op dit moment deze eigenaren te starten met vrijwillige aflossingen. Verstandig? Misschien. Vraag eerst een goed advies voordat u start met vrijwillige aflossingen.

Aflossingsvrije hypotheek
Tot 2013 was het mogelijk om een aflossingsvrije hypotheek af te sluiten. Dit is een hypotheekvorm waarbij gedurende de looptijd van de lening geen aflossing plaatsvindt en de hoogte van de hypotheekschuld gelijk blijft. De aflossing bij dit type hypotheken moet op het eind van de looptijd in één keer plaatsvinden. Sinds 2013 kunnen alleen aflossingsvrije hypotheken die vóór 2013 zijn afgesloten met behoud van de fiscale voordelen worden verlengd of worden overgesloten bij een andere bank. U kunt een dergelijke hypotheek na 2013 nog wel voor het eerst afsluiten, maar dan mag u de hypotheekrente niet meer van uw belastbaar inkomen aftrekken.

Wel of niet vervroegd aflossen?
Banken zijn een omvangrijke voorlichtingscampagne gestart gericht op consumenten met een aflossingsvrije hypotheek. Het belangrijkste doel hiervan is te bevorderen dat deze consumenten beseffen dat zij op het eind van de leningsperiode de lening geheel moeten aflossen. Daarnaast hopen banken meer consumenten te stimuleren te starten met het vervroegd aflossen van hun lening.

Als onafhankelijk financieel adviseur zijn wij positief over de doelstelling van deze campagne, maar ook zijn wij van mening dat consumenten zich eerst goed moeten laten adviseren voordat zij overgaan tot het vrijwillig doen van aflossingen.

Veiligstellen huidige lage rente
Historisch gezien is de rente voor hypothecaire geldleningen op dit moment erg laag. Er zijn veel indicatoren die het waarschijnlijk maken dat de rente in de komende tijd gaat stijgen.

Een vaste, lage rente voor het restant van de looptijd van uw hypotheek kan belangrijk zijn om de woonlasten in de toekomst te kunnen blijven dragen.

U kunt op dit moment kiezen om de rente 20 of zelfs 30 jaar tegen de huidige lage rentestand vast te zetten. Veruit de meeste mensen die nu een hypotheek afsluiten kiezen voor een lange rentevastperiode. Van de mensen die een hypotheek met een Nationale Hypotheek Garantie afsluiten kiest ruim 92% voor een rentevastperiode van 10 jaar of langer en ruim 60% voor 20 jaar of langer.

Indien uw huidige rentevastperiode nog niet is afgelopen, kunt u tegen betaling van een vergoeding aan de bank deze zekerheid toch krijgen. In een aantal situaties denken wij dat relaties er beter aan doen om nu een nieuwe, lange rentevastperiode te kiezen dan om tussentijds de lening af te lossen.

Aanbrengen energiebesparende maatregelen
In de komende jaren wordt energie duurder gemaakt. Beschikt u over vrij vermogen dan kan het verstandiger zijn om dit geld voor een deel te gebruiken om uw woning energiezuinig te maken. Hiermee zult u de toekomstige woonlasten ook verlagen. Misschien levert u dit meer op dan nu de hypotheek vervroegd af te lossen.

Inflatie doet zijn werk
De lening die u voor de financiering van uw woning heeft afgesloten blijft in nominale euro’s gelijk. Door inflatie daalt de koopkracht van deze geleende euro’s. Gerekend over de afgelopen tien jaar bedroeg de gemiddelde inflatie 1,5% per jaar. Door stijging van de lonen en salarissen kunnen veel consumenten deze stijgende prijzen opvangen. Mits de hypotheekrente die u moet betalen niet stijgt, zal de betaalbaarheid van de hypotheeklasten in veel gevallen in de toekomst gemakkelijker worden. Ook om die reden denken wij dat veel consumenten beter eerst aandacht kunnen besteden aan de rentevastperiode die men kiest, dan zo maar te starten met het doen van vrijwillige aflossingen.

Ons advies: vraag schriftelijk advies
Wanneer u door de onderneming waar u een aflossingsvrije hypotheek heeft afgesloten, wordt benaderd met de suggestie om te starten met een vervroegde aflossing van uw hypothecaire lening, vraag dan altijd om een schriftelijk advies. Wilt u een onafhankelijk en schriftelijk advies neem dan contact met ons op. Op basis van uw persoonlijke situatie en toekomstwensen zullen wij u adviseren wat voor u een geschikte beslissing is.