Tarieven verkeersboetes met ingang van 1 januari 2019 verhoogd

Met ingang van 1 januari 2019 zijn de tarieven voor verkeersboetes verhoogd. Alle tarieven worden verhoogd met minimaal de inflatiecorrectie van 1,7%. Naast de correctie voor inflatie kan de overheid de boetes voor bepaalde overtredingen extra verhogen om te proberen op die manier het aantal overtredingen op dat gebied te verminderen.

Enkele van de tarieven zoals die vanaf 1 januari 019 gelden:

Rechts inhalen 240 euro
Tijdens rijden als bestuurder mobiele telefoon vasthouden 240 euro
Onnodig links rijden 140 euro
Overschrijding maximale snelheid op snelweg met 37 km 384 euro
10 km te hard binnen bebouwde kom 72 euro

We kunnen echt veiliger rijden!
Een grote verzekeraar heeft recent een onderzoek gehouden onder automobilisten. De resultaten geven aan dat we het met elkaar echt nog wel wat veiliger kunnen maken op de weg. Ruim de helft (53%) van de automobilisten geeft toe soms te hard te rijden. Te harde muziek afspelen waardoor de concentratie op wat er in het verkeer gebeurt doet 28 % van de automobilisten wel eens. Rechts inhalen 20 % en smartphonegebruik met 13 % zijn andere zaken waaraan automobilisten zelf zeggen zich wel eens schuldig te maken.

Schorsen voertuig voor meerdere jaren mogelijk
Wanneer u besluit uw auto voor langere tijd niet te gebruiken, dan kunt u het voertuig bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer, RDW, schorsen. Tijdens de schorsing hoeft u niet te voldoen aan de voertuigverplichtingen (motorrijtuigenbelasting, WA-verzekering en APK-plicht). De motorrijtuigenbelasting stopt automatisch. Sinds dit jaar kunt u uw auto voor 1,2 of 3 jaar schorsen. Een schorsing kan zin hebben wanneer u bijvoorbeeld de (klassieke auto) gaat restaureren. Om vrijgesteld te zijn van motorrijtuigenbelasting mag u een geschorste auto niet parkeren op de openbare weg!

Bij schorsing van de auto via de RDW wordt de autoverzekering niet automatisch gestopt. Is dat wel uw wens neem dan contact met ons op. Daarbij is het wel belangrijk te beseffen dat mocht de auto gedurende de schorsingsperiode worden gestolen of bijvoorbeeld door brand beschadigd raken, er waarschijnlijk ook geen dekking is op grond van een verzekering. Ons advies: neem in dit soort situaties altijd contact met ons kantoor op. Wij bespreken dan specifiek uw situatie en zullen u hierover dan graag adviseren.