Bij een verblijf in het buitenland voor langere tijd is het goed te controleren hoe de ziektekostenverzekering is geregeld. In dit artikel leggen wij uit waarom wij u dit advies geven.

Zorgverzekering
In Nederland geldt er voor iedereen de verplichting om een zorgverzekering of basisverzekering af te sluiten. Deze verzekering dekt de noodzakelijke, op genezing gerichte zorg.

Ten aanzien van de medische kosten die in het buitenland worden gemaakt, geldt op grond van alleen de basisdekking dat in beginsel alle spoedeisende geneeskundige kosten tot aan het Nederlandse tarief worden vergoed. Daarbinnen geldt het eigen risico. Kosten door risicovolle activiteiten worden niet altijd (volledig) vergoed.

Kosten in het buitenland kunnen fors hoger zijn dan in Nederland
Verzekeraars signaleren een sterke stijging van de medische kosten in het buitenland. Het gaat vooral om de Verenigde Staten en Canada. De kosten van een dag in een ziekenhuis kunnen een veelvoud bedragen van hetgeen in Nederland wordt gerekend. Ook zijn er regelmatig situaties waarin iemand die in het buitenland ziek wordt, is aangewezen op lokale, particuliere klinieken. Ook in zo’n geval kunnen de kosten fors oplopen.

Bijzondere reis- en verblijfskosten
Bij ziekte in het buitenland kunnen bijzondere reis- en verblijfkosten ontstaan. Bijvoorbeeld omdat directe familie naar de plek afreist waar de patiënt verblijft. Of omdat de patiënt met bijzonder vervoer naar Nederland terugkeert. Ook dit soort kosten kunnen fors in de papieren lopen, maar deze worden in beginsel niet vergoed onder de basis-verzekering.

Naar het buitenland? Neem contact met ons op
Gaat u naar het buitenland of gaat een van uw kinderen in het kader van de studie een aantal maanden naar het buitenland? Neem dan contact met ons op. Soms is het mogelijk en voldoende om de bestaande basisverzekering uit te breiden met een buitenlanddekking. In andere situaties is een aangepaste reisverzekering veel beter om echte, financiële zekerheid te krijgen. Wat in uw situatie het beste is, zoeken wij graag voor u uit en bespreken wij desgewenst met u.