Statenlaan 2, 5121 HD Rijen

Opening Hours : Ma. t/m vrij. 09.00 - 17.00
  Contact : 0161 - 22 40 82

Recht op ontslag?

De titel van dit artikel roept waarschijnlijk vraagtekens bij u op. Begrijpelijk. Eigenlijk had er moeten staan: Recht op ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid? Wij lichten het toe.

Recht op ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid is een belangrijk onderwerp dat speelt bij partners die samen een woning hebben gekocht en gaan scheiden.

Samen een woning kopen
De wetgever staat niet toe dat u een hypotheek afsluit waarbij de kosten van rente en aflossing hoger zijn dan u kunt dragen. Banken zijn dus onder meer verplicht onderzoek te doen naar uw inkomen en vermogen alvorens zij u een hypothecaire geldlening mogen verstrekken. Een alleenstaande zal dan vaak tot de ontdekking komen dat alleen zijn inkomen onvoldoende is voor een lening die de aankoop van een woning volledig financiert. Heeft de koper van een woning echter een partner, dan mag de bank bij het bepalen van de maximale lening rekening houden met het inkomen van deze partner. Door beide inkomens op te tellen mag de bank dan vaak wél een bedrag lenen dat voldoende is om de woning te kunnen aanschaffen.

Hoofdelijk aansprakelijk
Wanneer twee partners samen een hypotheek afsluiten, zijn zij in het algemeen beiden hoofdelijk aansprakelijk. Wat houdt dit in? Stel dat er twee partners zijn en de lening bedraagt €100.000,-, dan betekent “hoofdelijke aansprakelijkheid” dat de bank naar keuze elk van de partners voor de volle €100.000,- kan aanspreken. De partner die zijn €50.000,- aan de bank terugbetaalt, kan dan dus niet de bank vertellen die andere €50.000,- bij de andere partner zien te halen. De bank kan in dit voorbeeld elk van beide partners aanspreken voor €100.000,-. De partner die meer betaalt dan zijn aandeel in de schuld aan de bank, moet dan maar zien het teveel betaalde van de andere partner terug te krijgen.

Ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid
Bij het verbreken van de relatie is het niet ongebruikelijk dat een van de partners in de woning blijft wonen en de andere partner de woning verlaat. Het is dan ook gebruikelijk dat de partner die in de woning achterblijft vanaf dat moment de volledige lasten van de hypotheek voor zijn of haar rekening neemt. Maar ook in die situatie blijft de vertrokken partner in beginsel volledig aansprakelijk voor het terugbetalen van het volledig geleende bedrag. In dit voorbeeld kan dit betekenen dat als na jaren het pand door brand verloren gaat en de achterblijvende partner verzuimd heeft een brandverzekering af te sluiten en over onvoldoende vermogen beschikt, de bank van de jaren daarvoor vertrokken partner kan eisen dat deze de volledige hypothecaire lening terugbetaalt.

Voor de vertrokken partner is dit geen aantrekkelijke positie. Bij verbreking van de relatie zal de vertrekkende partner daarom aan de bank “ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid” kunnen vragen. De bank zal hiermee in het algemeen alleen akkoord gaan indien het inkomen van de achterblijvende partner voldoende is om de kosten van rente en aflossing alleen te dragen. Oók zal deze ex-partner moeten instemmen met dit ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid. Vaak wordt dit dan ook in het echtscheidingsconvenant opgenomen.

Vraag vroegtijdig advies
Het is dus niet zo dat de partner die de woning verlaat automatisch ook niet meer verantwoordelijk is voor de hypotheekschuld. Zeker in het geval dat de vermogensposities van beide partners sterk verschillen, bijvoorbeeld door een verkregen erfenis, kan deze aansprakelijkheid vele jaren na beëindiging van de relatie nog heel vervelende consequenties hebben. Wij adviseren daarom in dit soort situaties vooral tijdig advies in te winnen.

Facebook icon Like ons op Facebook