Statenlaan 2, 5121 HD Rijen

Opening Hours : Ma. t/m vrij. 09.00 - 17.00
  Contact : 0161 - 22 40 82

Overlijdensrisicoverzekering: Wat is er nou precies aan de hand?

In de media is de afgelopen tijd het nodige te doen over overlijdensrisicoverzekeringen. In dit artikel gaan wij hierop in.

Elk mens komt op enig moment te overlijden. We weten dat met het stijgen van de leeftijd de kans op overlijden toeneemt.

De overlijdensrisicoverzekering
Soms overlijdt iemand al op relatief jonge leeftijd, bij voorbeeld als gevolg van een ziekte of een ongeval. Zo’n onverwacht overlijden kan grote financiële consequenties hebben. Denk bijvoorbeeld aan de hypotheek die is afgesloten waarbij rekening is gehouden met het inkomen van de partner die vroegtijdig komt te overlijden. Of aan de zelfstandige zonder goede pensioenvoorziening waardoor de nabestaanden opeens een sterke terugval hebben in het gezinsinkomen.

Het risico om op jongere leeftijd te overlijden is niet groot, maar het kan iedereen wel overkomen. Juist omdat dit risico beperkt is, kan tegen een lage premie een verzekering worden afgesloten die een groot kapitaal uitkeert wanneer dit overlijden toch plaatsvindt. Om dit te illustreren: iemand van 30 jaar kan zich voor €10,– per maand gedurende 30 jaar verzekeren van een uitkering van €100.000 bij voortijdig overlijden.

Premies zijn door de jaren heen sterk gedaald
Vrijwel alle verzekeringsmaatschappijen hebben in de afgelopen jaren de premies voor overlijdensrisicoverzekeringen sterk verlaagd. Dit heeft verschillende oorzaken:

  • De kans op voortijdig overlijden is in Nederland aanmerkelijk kleiner geworden. Onder meer door de ontwikkelingen op medisch gebied (denk aan de grotere overlevingskans bij kanker en Aids), maar ook door de toegenomen verkeersveiligheid.
  • De digitalisering heeft ook bij verzekeringsmaatschappijen de kosten sterk verlaagd. Deze lagere kosten leiden ook tot lagere premies.
  • De kosten van advies bij een overlijdensrisicoverzekering zijn sinds 2013 niet langer onderdeel van de premie, maar worden apart aan de consument in rekening gebracht.
  • De hevige concurrentie op de Nederlandse verzekeringsmarkt leidt ertoe dat verzekeringsmaatschappijen marktaandeel proberen te winnen door heel scherpe premies aan te bieden.

Beëindigen en opnieuw sluiten kán voordelig zijn
Indien u nu een overlijdensrisicoverzekering heeft, kan het met de huidige lagere premies voordelig zijn deze verzekering te beëindigen en een nieuwe verzekering af te sluiten. Wij raden u wel aan dit niet zonder advies te doen. Wij lichten dit graag toe.

In het geval uw gezondheid minder goed is dan voorheen, kan dit tot gevolg hebben dat geen enkele verzekeringsmaatschappij bereid is een nieuwe overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Wanneer u op dat moment uw “oude” overlijdensrisicoverzekering al heeft opgezegd, is deze opzegging bijna nooit meer terug te draaien. Het eindresultaat is dan dat u niet langer de financiële zekerheid heeft die u eerder wel had.

Ook kan het zo zijn dat uw bestaande overlijdensrisicoverzekering is verbonden met uw hypotheek. Van de bank mag u deze verzekering niet zomaar beëindigen. Hiervoor moet u apart toestemming vragen aan de instelling die u de hypotheeklening heeft verstrekt.

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie moet vanuit fiscaal oogpunt ook goed worden opgelet wie de premie voor deze verzekering betaalt en wie na het vroegtijdig overlijden de uitkering ontvangt. Wanneer deze zaken niet goed geregeld zijn, kan dit tot gevolg hebben dat over de uitkering fors belasting moet worden betaald. Door bij het afsluiten van de verzekering de juiste keuzes te maken wordt dit vaak voorkomen.

Tot slot, het is altijd verstandig om goed te onderzoeken wat op dit moment voor u een goed verzekerd bedrag is. Het bedrag dat u een aantal jaren geleden hebt gekozen, kan te hoog of te laag zijn voor de situatie waarin u nu verkeert.

Wilt u weten of u kunt besparen?
Heeft u een overlijdensrisicoverzekering en wilt u weten of u hierop kunt besparen? Wanneer u ons dit laat weten, zoeken wij het graag voor u uit.

Facebook icon Like ons op Facebook