Statenlaan 2, 5121 HD Rijen

Opening Hours : Ma. t/m vrij. 09.00 - 17.00
  Contact : 0161 - 22 40 82

De Nationale Hypotheek Garantie: vangnet maar geen hangmat

De Nationale Hypotheek Garantie biedt belangrijke voordelen voor degene die een lening afsluit voor de aankoop, verbouwing of het duurzaam maken van zijn woning, maar…

De Nationale Hypotheek Garantie is een initiatief van het Waarborgfonds Eigen Woningen en bestaat sinds 1993. Het is een voortzetting van de daarvoor bestaande “gemeentegarantie”. Het doel van deze garantie is het bevorderen van het eigenwoningbezit.

Primair zekerheid voor de geldverstrekker
De Nationale Hypotheekgarantie is primair bedoeld om de geldverstrekker, de bank, meer zekerheid te bieden dat de lening die zij aan consumenten verstrekt ook bij calamiteiten aan de zijde van de consument, wordt terugbetaald. Omdat de bank deze extra zekerheid krijgt, is de bank bereid een korting te verlenen op de hypotheekrente. Daar profiteert de consument van. Formeel is de Nationale Hypotheek Garantie een borgstelling die het Waarborgfonds geeft aan de bank.

Verschillende calamiteiten
Door verschillende oorzaken kan iemand die een hypotheek afsluit in een situatie komen waarin hij de lening niet meer kan betalen. Denk aan de situatie dat iemand zijn baan verliest, arbeidsongeschikt raakt, de relatie met de partner eindigt of dat de partner komt te overlijden. Deze calamiteiten kunnen leiden tot het wegvallen van inkomsten waardoor de hypotheek niet langer betaald kan worden.

Helpen betalingsproblemen op te lossen
De Nationale Hypotheek Garantie zal in dergelijke situaties helpen met het vinden van een oplossing. Bijvoorbeeld door met de bank af te spreken dat de betalingsverplichting tijdelijk wordt opgeschort. Maar is er geen oplossing mogelijk dan zal de woning moeten worden verkocht en uit de opbrengst hiervan zal dan de hypotheekschuld worden afgelost.

Het kan voorkomen dat de opbrengst uit de verkoop van de woning lager is dan het restant van de hypotheekschuld, Bij een Nationale Hypotheek Garantie zal het Waarborgfonds dan de bank het verschil betalen. De bank krijgt op die manier het totaal geleende bedrag terug.

Maar…. Dat wil niet zeggen dat daarmee ook de consument van de schuld af is.

Buiten eigen schuld
Stel dat iemand wordt ontslagen omdat hij bij zijn werkgever heeft gestolen. Of iemand is in financiële problemen gekomen omdat hij is gaan gokken of een te dure auto heeft gekocht. In dit soort situaties zal het Waarborgfonds de bank wel schadeloos stellen, maar het uitbetaalde bedrag vervolgens op de (voormalig) huiseigenaar verhalen. Alleen in het geval iemand buiten zijn schuld in de financiële problemen is gekomen, kan het Waarborgfonds besluiten om de restschuld kwijt te schelden.

Ook wanneer u beschikt over een Nationale Hypotheek Garantie, heeft u er dus een groot belang bij om te zorgen dat u aan uw betalingsverplichtingen blijft voldoen.

Wilt u meer informatie over de voordelen van een Nationale Hypotheek Garantie? Vraag het ons. Wij vertellen u hierover graag meer. Ook bij een lening voor het verbouwen van uw woning of het treffen van maatregelen die uw woning “energieneutraal” maken, kunt u vaak een Nationale Hypotheek Garantie aanvragen.

Facebook icon Like ons op Facebook