Statenlaan 2, 5121 HD Rijen

Opening Hours : Ma. t/m vrij. 09.00 - 17.00
  Contact : 0161 - 22 40 82

Aflossingsblij? Vraag advies voordat u vervroegd uw hypotheekschuld gaat aflossen!

Kleinere hypotheekschuld, lagere woonlasten. Doen zou je zeggen!

Maar let goed op wat de fiscale gevolgen zijn!

Op dit moment voeren de Nederlandse Banken de campagne “Aflossingsblij”. Doel is consumenten met een aflossingsvrije hypotheek te stimuleren tijdig te starten met het aflossen van de hypotheekschuld. Een goed bedoelde campagne waar wel wat kanttekeningen bij te plaatsen zijn.

Aflossingsvrije hypotheek
Een aflossingsvrije hypotheek is een hypotheek waarbij gedurende de leningsperiode, vaak 30 jaar, geen aflossing op de schuld plaatsvindt. De volledige aflossing vindt in één keer plaats op het eind van de leningsperiode. Op deze manier wordt gedurende de gehele leningsperiode maximaal geprofiteerd van het fiscale voordeel om betaalde hypotheekrente op het belastbaar inkomen in mindering te brengen.

Schuld moet natuurlijk wel worden terugbetaald
Op het eind van de leningsperiode moet de hypotheekschuld worden terugbetaald. Huiseigenaren kunnen dat op verschillende manieren doen. In de meeste gevallen wordt gedurende de periode dat de lening loopt ook gespaard of belegd. De gedachte hierbij is, dat er gedurende de leningsperiode voldoende vermogen wordt opgebouwd om op het eind van de looptijd de schuld in één keer af te lossen. Een andere methode is om tegen die tijd de woning te verkopen en met de opbrengst de hypotheekschuld af te lossen. Ook is het soms mogelijk een nieuwe lening af te sluiten. De nieuwe lening wordt dan gebruikt om de oude lening af te lossen.

Houd uw toekomstige situatie in de gaten
Een aflossingsvrije hypotheek is op zichzelf een prima hypotheekconstructie. Wel is het belangrijk dat de huiseigenaar ruim van tevoren weet hoe hij op het eind van de looptijd de schuld gaat aflossen. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 100.000 woningeigenaren onvoldoende vermogen opbouwen om te zijner tijd de schuld af te lossen en de kans lopen ook niet in aanmerking te komen voor het afsluiten van een nieuwe lening. Deze situatie kan voor deze huiseigenaren in de toekomst heel vervelend uitpakken. Weliswaar kan de woning worden verkocht om de hypotheekschuld terug te betalen, maar dan moet de woning wel worden verlaten. Het aantal beschikbare huurwoningen is beperkt. Wordt zo’n huurwoning toch gevonden, dan is de kans groot dat de huur hoger is dan de vroegere hypotheeklasten.

Aflossingsblij?
Banken voeren tegenwoordig campagne om consumenten met een aflossingsvrije hypotheek te stimuleren tijdig na te denken op welke manier zij de hypotheekschuld gaan aflossen. Op zichzelf is dit een prima insteek. Maar de campagne stimuleert ook om, wanneer hiervoor liquiditeiten beschikbaar zijn, de hypotheekschuld vervroegd af te lossen. Op dat punt adviseren wij om eerst advies in te winnen alvorens hiertoe over te gaan.

Eerst onderzoeken voordat besluit wordt genomen
Wij adviseren u de volgende vragen te beantwoorden voordat u besluit uw aflossingsvrije hypotheek vervroegd af te lossen.:

  • Wat zijn de fiscale consequenties van deze vervroegde aflossing?
  • De aflossing geschiedt met beschikbare liquiditeiten. In het geval deze liquiditeiten oorspronkelijk voor een ander doel waren gereserveerd, bijvoorbeeld voor de studie van de kinderen, welke gevolgen heeft dit andere gebruik van de reservering?
  • Eerder aflossen van de hypotheek levert een beperkt nettorendement op. Wanneer de beschikbare liquiditeiten op een andere manier worden geïnvesteerd, levert deze investering wellicht een hoger rendement op dan de vervroegde aflossing?

Altijd schriftelijk advies vragen voordat u een beslissing neemt
Als u een belangrijke beslissing neemt met betrekking tot uw hypotheek, raden wij u aan altijd eerst advies in te winnen bij een financieel deskundige. Het is verstandig om deze deskundige te vragen het advies ook schriftelijk aan u uit te brengen. Dit voorkomt dat op een later moment discussies ontstaan over wat er is geadviseerd.

Heeft u een aflossingsvrije hypotheek en wilt u inzicht in wat voor u de mogelijkheden zijn? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag om dit inzicht te krijgen.

Facebook icon Like ons op Facebook