Statenlaan 2, 5121 HD Rijen

Opening Hours : Ma. t/m vrij. 09.00 - 17.00
  Contact : 0161 - 22 40 82

Woningwaarde in 2018 met gemiddeld 6,5 procent omhoog

Een hogere WOZ-waarde betekent hogere gemeentelijke belastingen. Vervelend! Toch kan een hogere WOZ-waarde u ook voordeel bieden.. 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs nieuwe cijfers bekend gemaakt. De verhoging van de huizenprijs kan voor u als huiseigenaar nadelen maar ook voordelen hebben.

Stijging woningwaarde
Al drie jaar op rij stijgt de gemiddelde waarde van woningen in Nederland. Op 1 januari 2018 bedroeg de gemiddelde WOZ-waarde 230 duizend euro per woning. Waar over heel Nederland gemeten de waardestijging 6,5% bedraagt, was dat in Amsterdam maar liefst ruim 17 procent. In Zeeland daarentegen bedroeg de stijging “slechts” ruim 2 procent.

De WOZ-waarde volgt de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen met ongeveer een jaar vertraging. Deze vertraging komt doordat de woningen op 1 januari worden getaxeerd naar de waarde van 1 januari van het voorgaande jaar. Feitelijk geven de WOZ-waardes waarmee nu wordt gerekend, de stand van zaken per 1 januari 2017 weer. Ook in 2017 zijn de waardes van woningen gestegen. Voor 2018 wordt met een verdere stijging van gemiddeld 8 procent gerekend. Dit betekent dat er rekening mee moet worden gehouden dat de WOZ-waardes per 1 januari 2019 en 1 januari 2020 een verdere stijging laten zien.

WOZ-waarde grondslag verschillende belastingen
Veel belastingen zijn gebaseerd op de WOZ-waarde. Dat geldt bijvoorbeeld voor het bepalen van de hoogte van het eigenwoningforfait ten behoeve van de inkomstenbelasting en de onroerendzaakbelasting. Maar ook voor de aanslag van de waterschapsbelasting. Ook in het kader van de erfbelasting kan de WOZ-waarde een belangrijke rol spelen. In het algemeen geldt dat een hoger WOZ-waarde betekent dat ook de aanslagen van de daarop gebaseerde belastingen omhoog gaan.

WOZ-waarde openbaar
De WOZ-waarde van alle woningen is tegenwoordig openbaar. Hoewel veel mensen dit in het kader van de privacy niet op prijs stellen, kan iedereen op www.WOZwaardeloket.nl direct en gratis zien wat de actuele WOZ-waarde van een woning is. Dat kan uw eigen woning zijn, maar ook de woning van uw buurman.

Wanneer u via het WOZ-waardeloket zou zien dat vergelijkbare woningen in uw directe omgeving een lagere WOZ-waarde hebben dan uw woning, dan kunt u overwegen bezwaar te maken tegen de voor uw woning opgelegde WOZ-waarde.

Hogere WOZ-waarde: Lagere hypotheekrente?
Bij veel hypotheken heeft de hoogte van de hypotheekrente die de bank aan u in rekening brengt een relatie met de waarde van de woning. De hoogste rente wordt dan gerekend voor die woningen waarbij de hoogte van het geleende bedrag gelijk of hoger is dan de waarde van de woning. Andersom geldt dan ook: is de lening lager dan de waarde van de woning dan vindt vaak een korting op de hypotheekrente plaats.

Door de voortdurende stijging van de waarde van woningen komt het tegenwoordig veel voor dat bij het aangaan van de lening de verhouding tussen de hoogte van de lening en de waarde van de woning volstrekt anders was dan op dit moment.

De stijging van de waarde van de woningen in de afgelopen jaren betekent dat u mogelijk in aanmerking komt voor een korting op de rente van de hypotheek. Bij veel geldverstrekkers moet dit uitdrukkelijk worden aangevraagd en wordt deze verlaging niet automatisch doorgevoerd.

Stelt u het op prijs indien wij onderzoeken of u uw woonlasten kunt verlagen, bijvoorbeeld als gevolg van de gestegen WOZ-waarde van uw woning, dan doen wij dat uiteraard graag. Wanneer u ons dit laat weten, gaan wij snel voor u aan de slag!

Facebook icon Like ons op Facebook