Statenlaan 2, 5121 HD Rijen

Opening Hours : Ma. t/m vrij. 09.00 - 17.00
  Contact : 0161 - 22 40 82

Heeft u ook nog een (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheek?

Ooit (na 30 jaar) zal uw bank, ook als u een aflossingsvrije hypotheek heeft, het geleende bedrag terug willen zien.

Op dit moment bestaat ongeveer de helft van de hypotheken in Nederland uit “aflosvrije“ hypotheken. Het gaat hierbij om hypotheken die in het verleden zijn afgesloten en waarbij is afgesproken dat de schuld niet wordt afgelost tijdens de looptijd. De aflossing dient op het eind van de leningsperiode in één keer te geschieden. Heeft u ook nog zo’n hypotheek? Dan is het volgende artikel waarschijnlijk voor u van belang.

Verkeerde naam
De naam “aflossingsvrije Hypotheek” kan leiden tot het misverstand dat de geldlening niet hoeft te worden terugbetaald. Dat is niet het geval. Met deze benaming wordt bedoeld dat gedurende de leningsperiode, vaak 30 jaar, op de lening niet hoeft te worden afgelost. De consument betaalt tijdens de leningsperiode uitsluitend rente. De aflossing van de lening moet op het eind van de looptijd in één keer plaatsvinden. Veel consumenten hebben daarvoor een levensverzekering afgesloten of een spaarrekening geopend. De inleg die ze dan maandelijks in deze levensverzekering of op de spaarrekening doen, is bedoeld om op het eind van de lening de hypotheekschuld in één keer af te lossen.

Vindt er voldoende vermogensgroei plaats?
De hoogte van hypotheekschuld die op het eind van de looptijd moet worden terugbetaald, staat vast. Maar hoe zit het met de ontwikkeling van het kapitaal waarmee u de hypotheekschuld gaat aflossen? Is de verwachting nog steeds dat het kapitaal te zijner tijd voldoende is om de schuld af te lossen? Of is de rente lager dan waarmee u eerder rekening hield? Of hebben de koersen van de aandelen zich minder positief ontwikkeld dan eerder was gedacht? Wat nu als het ernaar uitziet dat het op te bouwen kapitaal minder is dan de schuld op de hypotheek? Ook interessant: wat is de situatie als het eindkapitaal hoger is dan de schuld van uw hypotheek?

Het is verstandig om periodiek, bijvoorbeeld eens per drie – vijf jaar samen met ons te kijken naar de opbouw van uw inleg. Dit voorkomt dat u op het moment dat u uw hypotheekschuld moet terugbetalen, er opeens mee wordt geconfronteerd dat het kapitaal te weinig is om de schuld af te lossen (heel vervelend!) of juist fors te veel (mooi maar misschien had u in de jaren daarvoor hiermee leukere dingen kunnen doen).

Onvoldoende vermogen. Dan maar nieuwe hypotheek?
Stel dat er op het eind van de looptijd van uw huidige hypotheek te weinig vermogen is opgebouwd om de schuld geheel af te lossen. Wat dan? Misschien is het mogelijk een nieuwe hypotheek af te sluiten. Maar dat kan tegenwoordig niet meer in de vorm van een aflossingsvrije hypotheek. U krijgt dus te maken met een geldlening waarover u maandelijks rente en aflossing moet betalen. Dat kan alleen wanneer u hiervoor voldoende inkomsten heeft. Heeft u alleen een AOW-uitkering en geen aanvullend pensioen dan kan dit moeilijk worden.

Hypotheekrente-aftrek nadert voor velen einde
In 2001 is de fiscale wetgeving veranderd. Op dat moment werd de nieuwe regeling van kracht dat de betaalde hypotheekrente nog maar maximaal 30 jaar op het belastbaar inkomen in mindering mag worden gebracht. Had u al in 2001 een hypotheek dan eindigt in uw situatie in 2031 het recht op hypotheekrenteaftrek. Dat scheelt fors in uw netto besteedbaar inkomen. Schattingen zijn dat circa 700.000 consumenten met een aflossingsvrije hypotheek hiermee te maken krijgen.

Heeft u een aflossingsvrije hypotheek? Kom eens met ons praten.
Heeft u een aflosvrije hypotheek? Dan is ons advies om eens met ons te komen praten. We zetten voor u graag de zaken overzichtelijk op een rijtje. Misschien is er geen vuiltje aan de lucht. Maar het is ook mogelijk dat het verstandig is om nu toch een aantal maatregelen te nemen om te zorgen dat u op het moment dat de looptijd van uw huidige hypotheek eindigt, niet tegen allerlei vervelende problemen aanloopt. Ons advies: laten we daar eens samen over praten.

Facebook icon Like ons op Facebook