Statenlaan 2, 5121 HD Rijen

Opening Hours : Ma. t/m vrij. 09.00 - 17.00
  Contact : 0161 - 22 40 82

Prijzen van woningen stijgen door

In grote delen van Nederland zijn de prijzen van woningen de afgelopen periode fors gestegen. In deze nieuwsbrief gaan wij in op een aantal gevolgen.

Het zal u niet zijn ontgaan dat de woningprijs al geruime tijd in de lift zit. Een aantal gevolgen en ontwikkelingen lichten wij voor u uit.

Kan de hypotheekrente omlaag?
Bij veel hypotheken bestaat er een relatie tussen de waarde van de woning en de hoogte van de rente die u voor deze hypotheek moet betalen. Het kan goed zijn dat bij het afsluiten van de hypotheek de waarde van de woning gelijk of zelfs minder was dan de lening die u afsloot. Grote kans dat de geldverstrekker daarom over deze rente een risico-opslag rekent. Als de waarde van de woning sindsdien is gestegen kan gekeken worden of deze risico-opslag kan vervallen. De ene geldverstrekker biedt dit uit zichzelf aan. De andere doet dit alleen als u hier nadrukkelijk om vraagt. Benieuwd hoe dit bij u zit? Wij zoeken het graag voor u uit.

Woning staat niet langer onder water
In de afgelopen jaren stonden honderdduizenden woningen “onder water”. Niet letterlijk natuurlijk. Er werd mee bedoeld dat de hypotheekschuld die op de woning rustte hoger was dan de actuele waarde van de woning. Dit betekent dat bij verkoop van de woning de eigenaren zouden blijven zitten met een (forse) schuld aan de geldverstrekker. Hierdoor zaten deze huiseigenaren vaak gevangen in hun woning. Men wilde misschien wel naar een kleinere woning of naar een ander deel van Nederland verhuizen, maar dit kon niet omdat men de restschuld niet kon dragen. Met de forse stijging van de woningprijzen zijn veel woningen weer “boven water” gekomen. Dit biedt deze woningeigenaren nu de mogelijkheid om de woning zonder het risico op een schuld te verkopen.

Verwachting: woningprijzen blijven nog 2 jaar stijgen
Niemand weet het zeker, maar de meeste deskundigen voorspellen dat er nog geen einde is gekomen aan de stijging van de woningprijzen. Algemeen is de verwachting dat de prijzen nog ongeveer twee jaar zullen stijgen met tussen de 5% en 8% per jaar. Deze verwachting is onder meer gebaseerd op het feit dat in deze periode de nieuwbouw van woningen achterblijft bij de vraag. Tussen de eerste gedachte om in een bepaald gebied nieuwe woningen te bouwen en het moment waarop deze woningen opgeleverd worden, zit in Nederland al snel tussen de 6 en 10 jaar. Dit heeft onder meer te maken met aanpassingen van bestemmingsplannen en de mogelijkheden van belanghebbenden om tegen dergelijke aanpassingen bezwaar te maken. Het verschil tussen vraag en aanbod leidt tot de verwachting dat de prijzen van woningen in grote delen van Nederland nog wel even zullen blijven stijgen.

Voor starters wordt het steeds lastiger
De stijgende prijzen voor woningen maken het vooral voor starters lastig om een woning te kopen. De oorzaak hiervoor is te wijten aan een combinatie van factoren. In de eerste plaats mag de hypotheekrente alleen dan op het belastbaar inkomen in mindering worden gebracht als de lening in 30 jaar volledig wordt afgelost. Dit betekent dat een starter niet alleen de inrichting van de woning, het onderhoud, de hypotheekrente, maar ook de aflossing van de hypotheekschuld maandelijks moet financieren. Zeker bij de start van iemands carrière is dat vaak te veel van het goede. Starters worden meer en meer gedwongen om (duur) te huren, langer bij hun ouders te wonen, op zoek te gaan naar een “tiny house” of een leegstaand winkel- of kantoorpand te kopen en dit, mits hiervoor toestemming wordt verkregen, in de loop der jaren naar een woning om te bouwen. De oplossing voor de problematiek van starters zou voor een deel vanuit de politiek moeten komen. Bijvoorbeeld door voor starters de verplichting om de woning in 30 jaar volledig af te lossen, te versoepelen. Daar is op dit moment echter nog geen draagvlak voor.

Duokoop: splitsing koop grond en koopwoning
In de huidige markt ontstaat er een nieuwe constructie. Kort gezegd komt deze neer op het volgende. A wil een woning kopen. De woning staat op grond die samen met de woning wordt gekocht. In de koopprijs zit dus een vergoeding voor de woning en een vergoeding voor de grond. Stel dat de waarde van de grond 30% van de totale koopprijs is. A koopt dan de woning en B de grond. Vervolgens betaalt A jaarlijks voor de grond een vergoeding aan B. Er wordt afgesproken dat A in de toekomst de grond van B tegen een vooraf afgesproken prijs mag kopen. Het voordeel is dat A minder geld hoeft te lenen om de woning toch te kunnen kopen. Hoewel dit op het eerste oog misschien een aantrekkelijk alternatief lijkt, zitten er toch de nodige haken en ogen aan vast. Voordat u tot een dergelijke keuze overgaat, adviseren wij u om u goed te laten voorlichten.

Vragen? Bij ons bent u aan het goede adres
Heeft u vragen over de financiering van uw woning? Ons kantoor is onafhankelijk en deskundig. Door het feit dat wij geen enkele band hebben met welke geldverstrekker dan ook, kunnen wij voor u bij een groot aantal geldverstrekkers onderzoeken welke voor u een oplossing heeft die het beste aansluit op uw persoonlijke situatie.

Facebook icon Like ons op Facebook