Statenlaan 2, 5121 HD Rijen

Opening Hours : Ma. t/m vrij. 09.00 - 17.00
  Contact : 0161 - 22 40 82

Ondernemers en senioren weer welkom voor hypotheek

Tot voor kort waren ondernemers en senioren bij veel geldverstrekkers niet echt welkom voor een nieuwe hypotheek. Maar de markt is veranderd.

Veel ondernemers hebben in de afgelopen jaren gemerkt dat het voor hen lastig was een hypothecair krediet af te sluiten. Dit had verschillende oorzaken. Banken die geld uitlenen willen natuurlijk zekerheid dat deze lening op enig moment wordt terugbetaald. In de afgelopen jaren hebben we ook in Nederland een forse economische crises doorgemaakt. De inkomsten van veel ondernemers stonden onder druk omdat de omzet daalde. Tevens daalden de prijzen van woningen sterk. Die combinatie leidde ertoe dat veel geldverstrekkers zeer terughoudend werden met het verstrekken van leningen aan ondernemers.

Bestendig inkomen
In het kader van de vraag of een hypothecaire lening aan een ondernemer wel of niet verantwoord is, kijken vrijwel alle geldverstrekkers naar, wat men noemt, het “bestendig inkomen” van de ondernemer. Dat wil zeggen het inkomen over twee of drie jaar. Is dit inkomen in die periode redelijk stabiel, dan neemt de geldverstrekker aan dat in de jaren daarna dit inkomen ook wel behaald zal worden. Zijn er sterke schommelingen en worden heel goede jaren met een hoog inkomen afgewisseld met jaren waarin het inkomen heel laag is, dan zullen de meeste geldverstrekkers extra onderzoek gaan doen of de lening verantwoord is. Zeker wanneer het risico bestaat dat het bedrag dat geleend wordt, hoger is dan de marktwaarde van de woning op het moment dat er betalingsproblemen ontstaan.

Senioren
Eenzelfde soort verhaal geldt voor senioren. Veel geldverstrekker waren terughoudend om senioren een nieuwe hypotheek te verstrekken. Zelfs in de situatie dat de “oude” grote woning met winst werd verkocht en deze winst voor een deel werd gebruikt om de “nieuwe”, kleinere woning te financieren. Veel senioren hadden in de afgelopen jaren moeite om nog een nieuwe hypotheek af te sluiten.

Markt is veranderd
Inmiddels is de markt veranderd. Veel geldverstrekkers zijn op dit moment weer bereid ondernemers een hypotheek te verstrekken, ook wanneer de ondernemer nog niet zo heel lang ondernemer is. Geldverstrekkers zijn nu meer dan in het verleden bereid naar het toekomstperspectief van de ondernemer te kijken dan alleen naar het inkomen uit het verleden.

Dit geldt ook voor de senioren. Grote banken zijn meer en meer bereid ook senioren een nieuwe hypotheek te verstrekken indien de waarde van de woning hoger is dan de gevraagde geldlening en het (pensioen-) inkomen voldoende is om de hypotheeklasten te dragen.

Wilt u weten of u in uw situatie in aanmerking komt voor een hypotheek? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij kunnen u snel een eerste indicatie geven wat haalbaar is.

Facebook icon Like ons op Facebook