Statenlaan 2, 5121 HD Rijen

Opening Hours : Ma. t/m vrij. 09.00 - 17.00
  Contact : 0161 - 22 40 82

Onrust op de financiële markten

Het blijft onrustig op de financiële markten. Het is daarom verstandig om regelmatig even de tijd te nemen om te kijken wat dit voor u zou kunnen betekenen.

Er is weer economische groei in Nederland. De werkloosheid is fors gedaald en in de cao-onderhandelingen wordt fors ingezet op netto salarisverhogingen. Deze omstandigheden geven een reële kans op een hogere inflatie. Ook de rente kan gaan stijgen.

Stijgende inflatie
Simpel gezegd heeft inflatie het effect dat de prijzen van goederen en diensten stijgen. Stijgt het inkomen of het vermogen niet minimaal gelijk met de inflatie, dan kunt u met hetzelfde bedrag minder goederen of diensten kopen.

Hoe gaan pensioenen zich ontwikkelen
Stijgende inflatie kan grote gevolgen hebben voor gepensioneerden wanneer het pensioen niet minimaal met het inflatiepercentage stijgt. Veel mensen denken nog steeds dat hun pensioen ongeveer 70% van het laatstverdiende salaris zal bedragen. In de praktijk komen de meeste pensioenen daar niet meer aan toe. Het is verstandig om u eens te verdiepen in uw pensioensituatie. Wanneer krijgt u recht op pensioen? Hoe hoog is de uitkering van de AOW en het pensioen dat u bij werkgevers heeft opgebouwd? Wat zijn nog belangrijke kosten op het moment dat uw pensioen ingaat? Bijvoorbeeld de huur van uw woning of hypotheeklasten. Wij helpen u graag dit overzicht te krijgen!

Gaat de rente stijgen?
De Europese Centrale Bank heeft aangekondigd te stoppen met het opkopen van obligatieleningen. In de afgelopen jaren heeft de Bank voor maar liefst 2.400 miljard Euro obligatieleningen opgekocht met het doel de economie binnen Europese Unie te stimuleren. Dit heeft mede geleid tot een neerdrukkend effect op de rente. Nu een einde lijkt te komen aan dit opkoopprogramma in combinatie met de oplopende inflatie is het te verwachten dat de rente weer gaat stijgen.

Voor consumenten met een hypotheek waar binnen een of twee jaar een nieuwe rentevastperiode aanbreekt, kan het verstandig zijn om te onderzoeken of het mogelijk is de overgang naar de nieuwe rentevaste periode naar voren te halen. Als dit mogelijk is, zou deze wijziging ervoor kunnen zorgen dat u ook in de toekomst voor een lange periode profiteert van de hypotheekrente die nu nog heel laag is.

Cryptomunten blijven zeer risicovol
In de media komen regelmatig berichten voorbij over mensen die “ergens in de wereld” in korte tijd heel erg rijk zijn geworden met het kopen van cryptomunten zoals bitcoins. Los van de betrouwbaarheid van een aantal van die berichten blijft het investeren in crypromunten zeer speculatief.

Ook de Autoriteit Financiële Markten die waakt over de belangen van de consument waar het gaat om financiële producten en diensten waarschuwt keer op keer tegen de risico’s van deze cryptomunten. Er zijn veel partijen bij deze munten betrokken en er bestaan twijfels over hun betrouwbaarheid en professionaliteit. Regelmatig zijn er digitale inbraken waarbij eigenaren van deze munten hun bezit verliezen. Het is goed om te beseffen dat er voor bezittingen in cryptomunten niet zoiets bestaat als een depositogarantiestelsel dat wel voor spaarsaldo’s bij de normale banken geldt.

Ook is te zien dat de koers van dit type munten sterk kan schommelen zonder dat hier voorspelbare oorzaken voor zijn.

Er is natuurlijk niets op tegen om deze wereld te leren kennen door eens een cryptomunt te kopen. Maar voor de opbouw van vermogen waarvan u in de toekomst afhankelijk bent, bijvoorbeeld om uw hypotheek af te lossen of om uw pensioen te financieren, is deze vorm van beleggen volstrekt ongeschikt. Ons advies: Niet doen.

Facebook icon Like ons op Facebook