Statenlaan 2, 5121 HD Rijen

Opening Hours : Ma. t/m vrij. 09.00 - 17.00
  Contact : 0161 - 22 40 82

Alimentatie naar vijf jaar

Bij alimentatie wordt vaak gedacht aan de zorg voor de kinderen na een scheiding. Maar kent u ook het begrip ‘partneralimentatie’?

VVD, D66 en PvdA hebben in de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend om de partneralimentatie te beperken tot maximaal 5 jaar. In dit artikel gaan we uitgebreider in op het onderwerp alimentatie.

Zorgen voor elkaar
Door met elkaar in het huwelijk te treden of een geregistreerd partnerschap aan te gaan, nemen de partners in beginsel de verplichting op zich om voor elkaar te zorgen. Wordt de relatie beëindigd, dan eindigt deze verplichting niet automatisch. De ex-partners kunnen met elkaar afspreken dat gedurende een bepaalde periode de ene partner de andere partner financieel blijft ondersteunen. Dit heet partneralimentatie. Deze steun kan ook via de rechter worden afgedwongen.

Uitgangspunt bij hoogte en duur alimentatie
Indien de rechter de hoogte en de duur van de alimentatie moet bepalen, kijkt de rechter naar de financiële behoefte van degene die de alimentatie krijgt en de draagkracht van de degene die de alimentatie moet betalen. Vervolgens worden de toegekende alimentatiebedragen in de meeste gevallen jaarlijks geïndexeerd.

In 1994 is besloten, dat – indien de alimentatie na 1 juli 1994 is afgesproken of vastgesteld – de alimentatieverplichting maximaal 12 jaar bedraagt. Duurde het huwelijk korter dan vijf jaar en zijn er geen kinderen, dan is de maximale duur van de alimentatieverplichting zo lang als het huwelijk duurde.

Partijen blijven bij alimentatie met elkaar te maken hebben
Bij een alimentatie blijven de ex-partners met elkaar te maken hebben of zij willen of niet.

  • Indien de inkomsten van de partner die de alimentatie moet betalen fors dalen, bijvoorbeeld door ziekte of ontslag, dan kan deze inkomstendaling ertoe leiden dat de alimentatieverplichting wordt verlaagd.
  • De alimentatieverplichting stopt op het moment dat de ex-partner die de alimentatie ontvangt opnieuw in het huwelijk treedt of een geregistreerd partnerschap aangaat. In de praktijk kan dit tot allerlei spanningen leiden.
  • De VVD, D66 en PvdA zijn van oordeel dat de huidige alimentatieregeling vooral vrouwen remt in het financieel zelfstandig worden.

Kern van het voorstel
De kern van het voorstel is om het recht op alimentatie te verlagen van twaalf naar maximaal vijf jaar. Hierop gelden twee uitzonderingen:

  • Mensen die langer dan 15 jaar zijn getrouwd en binnen 10 jaar met pensioen gaan.
  • Partners die zorgen voor kinderen onder de twaalf jaar moeten langer dan vijf jaar alimentatie kunnen krijgen.

Het voorstel moet nog door het Parlement worden behandeld. Wanneer een parlementaire meerderheid voor dit voorstel is, zal dit op op zijn vroegst in 2019 van kracht kunnen zijn.

Onze rol als financieel adviseur bij echtscheiding
Als financieel adviseur hebben wij uiteraard te maken met situaties waarin klanten besluiten hun relatie te beëindigen. Vanuit onze adviespraktijk weten wij dat het dan raadzaam is om aandacht te schenken aan onder meer de volgende onderwerpen:

  • De financiering van de woonsituatie. Kan de partner die in de gezamenlijke woning achterblijft de woning blijven betalen? In welke mate blijft de partner die vertrekt aansprakelijk voor de hypotheekschuld die in het verleden is aangegaan? Hoe gaat de partner die vertrekt nieuwe woonruimte financieren? Het is belangrijk om eventuele knelpunten zo snel mogelijk op tafel te krijgen. Voorkom een situatie dat bij de hypotheekverstrekker betalingsachterstanden ontstaan, waardoor in het uiterste geval de woning gedwongen met verlies moet worden verkocht. Is de hypotheek met een NHG-garantie afgesloten, dan is het nuttig snel te onderzoeken of er een beroep op deze garantie kan worden gedaan.
  • De alimentatie is gekoppeld aan het leven van degene die moet betalen. Komt deze door bijvoorbeeld een ongeval of ziekte te overlijden, dan stopt de alimentatie. Voor de partner die afhankelijk is van deze alimentatie is het daarom raadzaam te bedingen dat een tijdelijke overlijdensrisicoverzekering wordt afgesloten op het leven van de ex-partner, zodat zekerheid ontstaat dat er bij overlijden van deze partner voldoende financiële middelen beschikbaar blijven.
  • Een echtscheiding heeft vrijwel altijd ook forse gevolgen voor de opbouw van het pensioen. Het is belangrijk dat beide ex-partners zo snel mogelijk een indicatie hebben van het pensioen dat zij in de toekomst zullen ontvangen. Vaak zal dit pensioen veel lager zijn dan waarmee men tijdens het huwelijk rekening heeft gehouden.

Ongetwijfeld zijn er meer zaken die bij een scheiding goed geregeld moeten worden. Als uw financieel adviseur zijn wij u graag van dienst met ons deskundig advies.

Facebook icon Like ons op Facebook