Statenlaan 2, 5121 HD Rijen

Opening Hours : Ma. t/m vrij. 09.00 - 17.00
  Contact : 0161 - 22 40 82

Vanaf 1 januari 2019 vergoeding van affectieschade mogelijk

Bij een ongeval is er sprake van schade. De hoogte van zowel de materiele als de immateriële schade wordt vastgesteld door een schade-expert. Maar kent u het begrip affectieschade?

Vanaf 1 januari 2019 wordt in Nederland mogelijk wat in vrijwel alle andere landen van Europa al mogelijk is: vergoeding van affectieschade. Wat dit precies is, leggen wij in dit artikel uit.

De normale schadevergoeding
Wanneer u in het verkeer even niet oplet en daardoor tegen een auto botst, dat zult u de schade aan deze auto moeten vergoeden. Wanneer door de botsing een inzittende letsel oploopt, dan zult u ook de medische kosten hiervan moeten vergoeden. Als het letsel zo ernstig is dat het slachtoffer bepaalde werkzaamheden niet meer kan uitoefenen, dan zult u ook het verlies aan inkomen moeten vergoeden. Tot slot kan het slachtoffer pijn en verdriet hebben als gevolg van het letsel en de gevolgen die dit voor hem heeft. Deze pijn en dit verdriet noemen wij “gederfde levensvreugde”. Door rechters is in de loop der tijd een lijn ontwikkeld voor het berekenen van een vergoeding voor gederfde levensvreugde. Anders dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten van Amerika gaat het bij deze vergoeding wegens gederfde levensvreugde of smartengeld niet om heel hoge bedragen. In 2017 wees een civiele rechter in Nederland voor het eerst een smartengeld toe van €200.000,-.

Affectieschade
Bij het begrip affectieschade gaat het niet om het slachtoffer zelf maar om diens naasten. Bijvoorbeeld de echtgenote van het slachtoffer of diens kinderen. In de praktijk kunnen deze naasten ook veel pijn en verdriet hebben als gevolg van het overlijden of het zwaargewond raken van hun naaste. Tot op heden hadden de naasten voor deze smarten geen recht op een financiële vergoeding. Dit is vanaf 1 januari 2019 wel mogelijk.

Wie kan aanspraak maken op vergoeding van affectieschade
Slechts een beperkt aantal mensen kan aanspraak maken op affectieschade:

  • Echtgenoten;
  • Geregistreerde partners of levensgezellen;
  • Ouders;
  • Kinderen;
  • Personen met wie het slachtoffer een zorgrelatie in gezinsverband heeft bijvoorbeeld pleegkinderen en personen met wie een nauwe persoonlijke relatie bestaat zoals stiefkinderen.

Personen buiten deze kring kunnen geen aanspraak maken op vergoeding van affectieschade.

Beperkt aantal situaties
Aanspraak op affectieschade kan slechts worden gevorderd bij ernstig letsel of overlijden van het slachtoffer als gevolg van een ongeluk, geweldsmisdrijf of medische fout. In de nieuwe wet staat aangegeven welke bedragen maximaal kunnen worden gevorderd. Zo kan het bedrag dat een echtgenoot of kinderen kunnen vorderen als hun naaste door een geweldsmisdrijf om het leven is gekomen maximaal €20.000 bedragen.

1 januari 2019
De wet treedt in werking op 1 januari 2019. Het recht op vergoeding van affectieschade geldt alleen voor schadeveroorzakende gebeurtenissen die zich voordoen op of na die datum.

Facebook icon Like ons op Facebook