Statenlaan 2, 5121 HD Rijen

Opening Hours : Ma. t/m vrij. 09.00 - 17.00
  Contact : 0161 - 22 40 82

Oppassen met huis kopen om te verhuren

De rente die consumenten over hun spaargeld krijgen is al lange tijd erg laag. Veel spaarders zoeken daarom naar alternatieven…

Wij zien dat steeds meer mensen besluiten om een woning te kopen om deze vervolgens te verhuren. Wij adviseren u zich goed te oriënteren voordat u hiertoe besluit.

Lage rente en weinig huurwoningen
Kijken we naar de inflatie en de belasting die over spaargeld moet worden betaald (rendementsheffing), dan is de conclusie dat door de lage rente de meeste spaarders elk jaar de koopkracht van hun spaargeld feitelijk iets achteruit zien gaan.

Tegelijkertijd zijn er veel te weinig huurwoningen. In de vrije sector stijgen de prijzen van huurwoningen dan ook snel. Die twee factoren, lage rente en hoge huurprijzen, leiden ertoe dat steeds meer mensen besluiten een woning te kopen om deze vervolgens te gaan verhuren.

Volledig zelf financieren of deels met hypotheek
De aankoop van een woning om deze vervolgens te verhuren kan volledig worden gefinancierd met eigen middelen. Iemand met bijvoorbeeld een eigen vermogen van €300.000 kan dit geld gebruiken om een woning te kopen voor bijvoorbeeld €250.000. Hij kan ook besluiten twee woningen van elk €250.000 te kopen waarbij hij in elke woning €125.000 eigen geld stopt en voor het restant op elke woning een hypotheek van €125.000 afsluit. Voor de bank is dit risico aantrekkelijk. Immers tegen een lening van €125.000 staat telkens een onderpand met een waarde van €250.000!

Inmiddels zijn er meerdere geldverstrekkers die bereid zijn dergelijke hypotheken te verstrekken. Zo heeft recent een geldverstrekker bekend gemaakt maximaal drie woningen op naam van een consument via een hypotheek te willen financieren.

Niet zonder risico
Het rendement dat op deze wijze behaald kan worden lijkt aantrekkelijk. Het is echter verstandig om ook de risico’s en mogelijke nadelen te betrekken in de keuze om een of meer woningen te gaan kopen om deze te verhuren. De volgende punten verdienen de aandacht:

  • Door de jaren heen zien we dat de waarde van onroerend goed sterk kan fluctueren. Hoewel de prijzen nu stijgen kan bijvoorbeeld een nieuwe economische crisis deze prijzen ook weer hard doen dalen. Uw kapitaal zit dan vast in stenen. Als u het kapitaal op dat moment nodig hebt, dan kunt u er waarschijnlijk alleen maar over beschikken door de woning met verlies te verkopen.
  • Vanuit de politiek wordt kritisch gekeken naar deze nieuwe vormen van “huisjesmelkerij”. Zowel plaatselijk als landelijk wordt de roep om beperkende maatregelen steeds luider. Dit zouden ook fiscale maatregelen kunnen zijn die het rendement dat met de aankoop beoogd was, onhaalbaar maakt.
  • De verhuurder is verplicht een groot deel van de kosten te dragen, die nodig zijn om de woning bewoonbaar te houden. Afhankelijk van de kwaliteit van de woning kunnen de kosten, zeker op langere termijn gezien, fors in de papieren gaan lopen. Onderhoud, zoals het buitenschilderwerk zal periodiek terugkomen.
  • Huurders genieten in Nederland een zeer sterke bescherming. In de praktijk betekent dit dat het lastig is om de huurovereenkomst met een huurder op te zeggen. Ook brengt het huurrecht met zich mee, dat een huurder het recht heeft om allerlei zaken voor wat betreft onderhoud en huurprijs van de verhuurder te eisen. Er zijn verschillende partijen, zoals makelaars, die namens u alle contacten met de huurders willen onderhouden. Echter, deze partijen vragen hiervoor een vergoeding die weer ten koste gaat van het beoogde rendement.
  • U krijgt te maken met extra kosten zoals de brandverzekering en de jaarlijkse onroerendezaakbelasting. Ook kan een gemeente ten aanzien van de rioolheffing besluiten zowel een deel toe te rekenen aan de huurder als aan de eigenaar. Dit verschilt per gemeente.

Al deze kosten verminderen uiteindelijk het netto rendement over uw investering.

Wilt u meer weten over een of meer hypotheken bestemd om de aankoop van een woning te financieren die u wilt verhuren? Er valt het nodige over te vertellen. Wij nodigen u daarvoor graag uit voor een gesprek.

Facebook icon Like ons op Facebook