Statenlaan 2, 5121 HD Rijen

Opening Hours : Ma. t/m vrij. 09.00 - 17.00
  Contact : 0161 - 22 40 82

Natuurlijk gaan ook wij zorgvuldig om met uw persoonsgegevens

U heeft er vast al iets van gehoord: Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking. Ook ons kantoor zal de nieuwe regels uiteraard correct naleven. Wij informeren u kort over de hoofdlijnen van deze verordening.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort AVG, is Europese regelgeving. Op 25 mei 2018 moet deze verordening in Nederland in werking treden. In de kern is de bedoeling van de AVG dat uw persoonsgegevens beter beschermd worden en dat u zelf kunt bepalen wie wel en wie niet kennis kan nemen van uw persoonlijke gegevens. Als kantoor ondersteunen wij het doel van deze nieuwe regels van harte.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie bevatten over u als persoon. Het bedrag van uw salaris in combinatie met uw naam is bijvoorbeeld een persoonsgegeven. Maar ook het beroep dat u uitoefent. Of de vraag of u wel of niet eerder betrokken bent geweest bij een verkeersongeval. Heel veel informatie in combinatie met uw persoon valt onder de nieuwe regels onder het begrip persoonsgegevens.

Wij mogen uw gegevens slechts in bepaalde situaties gebruiken
Als uw financieel adviseur mogen wij uw persoonsgegevens slechts in bepaalde situaties gebruiken. Bijvoorbeeld omdat u ons heeft verzocht u te adviseren of te bemiddelen bij de totstandkoming van een verzekering. Wij kunnen dat alleen doen als wij van u bepaalde informatie ontvangen. Ook kan het zijn dat wij van u uitdrukkelijk toestemming krijgen om bepaalde persoonlijke gegevens te gebruiken. Bijvoorbeeld omdat u ons vraagt in discussie te gaan met een verzekeringsmaatschappij over een door u ingediende schade. Ook kan het voorkomen dat de wet ons verplicht bepaalde persoonsgegevens van u te gebruiken. Zo zijn wij bij wet verplicht uw identiteit vast te stellen wanneer u een levensverzekering wilt afsluiten.

Gegevens mogen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt.
Wij mogen de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt alleen gebruiken voor het doel waarvoor wij deze gegevens van u kregen. Voor ons is dat vanzelfsprekend. Maar voor u is het goed om te weten dat dit ook in de nieuwe regels staat, zoals die vanaf 25 mei 2018 gelden. Om maar eens een “raar” voorbeeld te noemen. Wanneer wij van u informatie krijgen om u te adviseren over een hypotheek om daarmee een nieuwe woning te financieren, dan mogen wij deze gegevens niet verkopen aan het plaatselijke verhuisbedrijf.

Wij blijven zorgvuldig met uw gegevens omgaan
Ons kantoor is altijd al zorgvuldig omgegaan met uw persoonsgegevens. Zo hebben alle medewerkers een geheimhoudingsverklaring getekend en hebben wij onze automatisering zo goed mogelijk beveiligd. De invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming motiveert ons vooral om dit beleid verder aan te scherpen!

Facebook icon Like ons op Facebook