Statenlaan 2, 5121 HD Rijen

Opening Hours : Ma. t/m vrij. 09.00 - 17.00
  Contact : 0161 - 22 40 82

Huurbeding: hoe gaan geldverstrekkers ermee om?

Vrijwel alle hypotheekovereenkomsten kennen een huurbeding. Dit beding verbiedt de eigenaar van de woning om de woning te verhuren, maar tijden veranderen. Er zijn inmiddels geldverstrekkers die anders met dit huurbeding omgaan.

In vrijwel alle hypotheekovereenkomsten die in het verleden werden afgesloten, verbood de geldverstrekker de huiseigenaar om zonder voorafgaande toestemming van deze geldverstrekker de woning geheel of gedeeltelijk te verhuren.

Het ouderwetse huurbeding
De gedachte achter dit beding is dat de geldverstrekker de woning leeg wil kunnen verkopen in het geval de consument niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet. Huurders hebben in Nederland een hoge rechtsbescherming. Voor een bank is het dan lastig om het pand zonder de huurders te verkopen. Een pand dat voor een deel is verhuurd levert te weinig op om de hypotheekschuld geheel of voor het grootste deel af te lossen.

Tijden veranderen
Zoals we in deze nieuwsbrief al hebben gezien zijn er diverse veranderingen die ook gevolgen hebben voor het huurbeding. Zo zijn er geldverstrekkers die juist een hypotheek verstrekken aan consumenten die daarmee een woning gaan kopen om deze vervolgens te verhuren. Dan is zo’n huurbeding natuurlijk onzin. Ook is er sinds 2016 een wettelijke bescherming van consumenten met een hypotheek waardoor een geldverstrekker zich sterk moet inspannen om de noodzaak tot gedwongen verkoop te voorkomen.

Familie tot in 2e graad
Recent heeft een geldverstrekker een nieuwe hypotheek geïntroduceerd die toestaat dat de consument de woning waarin hij zelf woont gedeeltelijk verhuurt aan familieleden tot in de tweede graad. Een dergelijke situatie zal zich in de komende jaren naar verwachting steeds vaker voordoen. Bijvoorbeeld bij ouderen met een grote woning van wie een kind na een echtscheiding geen eigen woonruimte kan krijgen of kleinkinderen die moeten wachten op een sociale huurwoning of een aantal jaren moeten sparen om een eigen woning te kunnen kopen. Ook in het kader van mantelzorg zal het steeds vaker voorkomen dat een familielid inwoont.

Onderverhuur heeft de nodige consequenties
Los van de vraag of de hypotheekverstrekker wel of geen toestemming geeft voor het verhuren van (een deel van het) pand waar een hypotheek op rust heeft dergelijke verhuur soms vergaande fiscale, juridische en financiële gevolgen voor zowel de eigenaar van het pand als de huurder.

Eerst met ons bespreken
Heeft u een woning waarop een hypotheek rust? Of wilt u een hypotheek die u in de toekomst het recht geeft de woning voor een deel te verhuren? Kom dan eerst met ons praten voordat u met iemand een huurovereenkomst afsluit. Wij kunnen dan samen met u bespreken welke argumenten er zijn om de geldverstrekker te bewegen om akkoord te gaan met (tijdelijke) verhuur. Of om een geldverstrekker te kiezen die bij voorbaat akkoord gaat met deze verhuur.

Facebook icon Like ons op Facebook