Statenlaan 2, 5121 HD Rijen

Opening Hours : Ma. t/m vrij. 09.00 - 17.00
  Contact : 0161 - 22 40 82

Een goed advies op maat is belangrijk

Dat het voor financiële producten belangrijk is u goed te laten informeren blijkt uit een recente klacht die gepubliceerd is door het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, KiFiD

KiFiD
Bonafide financieel dienstverleners zijn aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, KiFiD. Uiteraard is ook ons kantoor daarbij aangesloten. Consumenten die een geschil hebben met een bank, verzekeraar of hun financieel adviseur kunnen deze klacht voorleggen aan het KiFiD. Voorwaarde is wel dat u de klacht altijd eerst aan de instantie voorlegt waarover u een klacht heeft. Meer informatie over KiFiD vindt u op de site: https://www.kifid.nl. Hierop staan de uitspraken die KiFiD doet naar aanleiding van ingediende klachten. Via onder meer onze vakliteratuur nemen wij kennis van deze uitspraken.

Direct ingaande lijfrente
Onlangs kwamen wij een uitspraak tegen waardoor wij weer beseften hoe belangrijk het is dat consumenten goed advies krijgen voordat zij een financieel product aanschaffen. In dit geval ging het om iemand die rechtstreeks bij een verzekeringsmaatschappij een direct ingaande lijfrente afsloot. Simpel gezegd gaat het bij een lijfrente om een verzekering waarbij de consument een groot bedrag aan de verzekeraar overmaakt en de verzekeraar toezegt gedurende een bepaalde periode of een levenslange uitkering te doen aan de in verzekering genoemde personen. Binnen deze verzekering hebben beide partijen, de consument en de verzekeraar kans op winst of verlies.

De verzekeraar maakt namelijk een inschatting. Wat is de levensverwachting van de in de verzekering genoemde personen en welk bedrag wordt ingelegd? Even simpel uitgelegd: wordt een bedrag van €100.000 ingelegd en is de gemiddelde resterende levensverwachting van de in de verzekering genoemde persoon 10 jaar, dan zal de jaarlijkse uitkering iets meer bedragen dan €10.000. Want gedurende deze 10 jaar maakt de verzekeraar ook nog rendement over deze €100.000.

Leeft de betreffende persoon geen 10 jaar maar 20 jaar dan krijgt hij dus 20 jaar lang jaarlijks €10.000 en heeft de verzekeraar op deze verzekering fors verlies. Maar sterft de betreffende persoon na 6 jaar dan heeft de verzekeraar pas €60.000 uitgekeerd en heeft daarmee op het betreffende contract een “winst” van €40.000. Nogmaals, dit is de simpele uitleg om het systeem van lijfrente uit te leggen.

Casus
In de klacht die KiFiD kreeg te behandelen ging het om een man die getrouwd was. Hij sloot een direct ingaande lijfrente. Normaal wordt in de verzekeringsvoorwaarden opgenomen dat de uitkering plaatsvindt gedurende het leven van de man en de vrouw. Immers in de praktijk is deze uitkering bedoeld voor de kosten van levensonderhoud van beide partners als aanvulling op de AOW.

In deze klacht had meneer echter om onduidelijke redenen via internet aangegeven dat de uitkering alleen op zijn leven moest plaatsvinden.

De verzekeraar in kwestie sloot de verzekering af zonder nadere vragen te stellen. Nadat de verzekeraar de eerste maand lijfrente-uitkering had gedaan kwam meneer te overlijden. De lijfrente-uitkeringen stopten op dat moment en het restant van het totaal ingelegde kapitaal verviel aan de verzekeraar.

De weduwe wendde zich hierop tot het KiFiD met de stelling dat dit nooit de wens van haar overleden man kon zijn geweest. Zij veronderstelde dat het de stellige wens van haar man was dat de verzekering ook voor haar financiële zekerheid was gesloten. In haar visie had de verzekeraar in kwestie haar man moeten behoeden voor de naar haar mening door hem gemaakte fout in het aanvraagformulier.

De geschillencommissie wees de klacht af. Tussen meneer en de verzekeringsmaatschappij was een geldige overeenkomst afgesloten. Meneer had bewust afgezien van advies en dus….

Dit trieste geval illustreert opnieuw hoe belangrijk het is om ook bij ogenschijnlijk simpele verzekeringen altijd advies te vragen. Aarzel daarom niet en neem altijd contact met ons op. Of het nu gaat om een “eenvoudige” autoverzekering of een “eenvoudige” lijfrenteverzekering. Bent u benieuwd naar de uitspraak van de geschillencommissie dan kunt u deze via de volgende link nalezen: https://goo.gl/FNMNPC

Facebook icon Like ons op Facebook