Statenlaan 2, 5121 HD Rijen

Opening Hours : Ma. t/m vrij. 09.00 - 17.00
  Contact : 0161 - 22 40 82

Asbest ook rondom woningen verwijderen

Vanaf 2025 mogen daken geen asbest meer bevatten. U heeft nog ruim de tijd om u hierop voor te bereiden. Maar pas op bij calamiteiten!

Nog steeds bevatten veel woningen asbesthoudend materiaal. Er zijn meerdere goede redenen om dit materiaal waar mogelijk te verwijderen.

Miljoenen vierkante meters asbest
Circa 100 miljoen vierkante meter asbesthoudende daken. Dat is op dit moment de oppervlakte aan daken bij agrarische bedrijven waarin asbesthoudend materiaal is verwerkt. Ook bij particuliere woningen gaat het nog steeds om een enorm oppervlakte: 20 miljoen vierkante meter.

Gevaar van asbest
Asbest bestaat uit heel kleine vezeltjes die met het blote oog niet zichtbaar zijn. Door inademing van losse asbestvezels kunnen na lange tijd longkanker, longvlies-, of buikvlieskanker ontstaan. Zolang de asbesthoudende materialen niet beschadigd worden, is er geen gevaar voor de gezondheid. Maar raken asbesthoudende daken bijvoorbeeld door ouderdom poreus, of raken ze beschadigd door hagel of storm dan kunnen de kleine vezels vrijkomen en ontstaat er wel gevaar voor de gezondheid.

Verwijderen
Vanaf 2024 is het verboden om asbesthoudend materiaal dat in contact staat met de buitenlucht te hebben. Eigenaren van asbestdaken zijn zelf verantwoordelijk voor de verwijdering van asbest. Tot 35 vierkante meter mogen particulieren woningbezitters de verwijdering zelf doen. Uiteraard is het verstandig om daarbij voorzorgsmaatregelen te nemen die ervoor zorgen dat bij de verwijdering de asbesthoudende vezels niet alsnog worden ingeademd. Ook moet het asbesthoudend materiaal apart afgevoerd worden. Elke gemeente kan informatie geven op welke wijze dit het best kan geschieden.

Opruiming kan veel kosten met zich mee brengen
Bij een brand in een gebouw ontstaat warmte. Deze warmte stijgt en wil naar buiten. Hierdoor bouwt zich bij een brand snel een luchtdruk op. De asbesthoudende daken zijn dan vaak het zwakste deel waar die warme lucht naar buiten kan. Wanneer de druk te groot wordt, ontploft als het ware het dak waarbij het asbesthoudend materiaal over een grote oppervlakte buiten het gebouw verspreid kan worden.

Na een dergelijke gebeurtenis zullen de omwonenden en de overheid eisen dat het verspreide materiaal verwijderd wordt. Juist omdat het hier gaat om heel veel kleine stukjes asbesthoudend materiaal is dit in de praktijk een kostbare operatie.

Veel opstalverzekeringen kennen op het verzekerde bedrag een extra dekking van bijvoorbeeld 10 % voor opruimingskosten. Bij een “normale” brand is deze extra dekking voldoende om de gebruikelijke opruimingskosten te vergoeden. Bij opruiming van asbesthoudende materialen kan de dekking sterk ontoereikend zijn.

Om het financiële risico te voorkomen dat de opruimingskosten hoger zijn dan het bedrag dat de opstalverzekering vergoedt, is het verstandig om de betreffende materialen te vervangen nog voordat er calamiteiten zoals brand, storm of hagel kunnen optreden. Op dit moment zijn er subsidieregelingen voor de verwijdering van deze asbesthoudende daken.

Heeft u een woning waar in het dak, bijgebouw of schuurtje asbesthoudende golfplaten voorkomen? Informeer ons kantoor dan hierover. Wij kunnen voor u dan nog eens de risico’s op een rij zetten.

Facebook icon Like ons op Facebook