Statenlaan 2, 5121 HD Rijen

Opening Hours : Ma. t/m vrij. 09.00 - 17.00
  Contact : 0161 - 22 40 82

Overlijdensrisicoverzekering met ingang van 1 januari 2018 niet meer verplicht bij NHG

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
Vanaf 1 januari 2018 kunt u voor een hypotheek tot maximaal € 265.000 een Nationale Hypotheek Garantie aanvragen. Voor woningen waarin geïnvesteerd wordt in energiebesparende voorzieningen, stijgt de NHG-kostengrens naar maximaal €280.900. Deze garantie biedt u extra zekerheid indien u als gevolg van arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of echtscheiding de hypotheeklasten niet meer kunt betalen. Wanneer u over een NHG beschikt, krijgt u van de geldverstrekker een korting op de hypotheekrente.

Overlijdensrisicoverzekering
Bij de aanschaf van een NHG was het tot eind 2017 verplicht om ook een overlijdensrisicoverzekering aan te schaffen. Deze verplichting is met ingang van 1 januari 2018 komen te vervallen. De motivatie hiervoor is dat chronisch zieken en senioren in de praktijk niet of moeilijk een overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten. Deze mensen konden daardoor in de praktijk geen hypotheek met NHG afsluiten. Door het laten vervallen van de eis van het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering kunnen nu ook deze mensen de voordelen van een NHG benutten.

Extra aandacht is vereist
Voor de chronische zieken en senioren is dit nieuwe beleid een goede zaak. Maar tegelijkertijd ontstaat het gevaar dat de aandacht voor de financiële gevolgen bij voortijdig overlijden minder wordt.

Door ziekte of ongeval kunnen mensen vroegtijdig komen te overlijden. De wens zal dan zijn dat de nabestaanden in de bestaande woning kunnen blijven wonen. Was degene die is overleden kostwinner, dan kunnen de woonlasten voor de nabestaanden een probleem worden. Dat hangt onder meer af van de verdiencapaciteit van de nabestaanden, het aanwezige vermogen, de hoogte van het nabestaandenpensioen en eventuele andere aanwezige verzekeringen.

Goed advies nodig
Het risico op voortijdig overlijden is niet groot. Maar indien dit plaatsvindt, kunnen de financiële gevolgen heel groot zijn. Als financieel adviseur besteden wij dan ook altijd uitgebreid aandacht aan dit onderwerp, indien wij u een advies geven over een hypotheek. Op die manier zorgen wij voor extra zekerheid voor u en uw gezin.

Facebook icon Like ons op Facebook