Statenlaan 2, 5121 HD Rijen

Opening Hours : Ma. t/m vrij. 09.00 - 17.00
  Contact : 0161 - 22 40 82

Tweede Kamer wil mogelijkheid beperkte aflossing hypotheek

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waardoor de gedeeltelijk aflosvrije hypotheek weer mogelijk wordt gemaakt.

Aflosvrije hypotheek

Tot 2013 was het mogelijk om een hypotheek af te sluiten waarbij gedurende de looptijd van de hypotheek niets op de lening werd afgelost. Pas op het eind van de lening, vaak na 30 jaar, werd de lening in een keer afgelost. Huiseigenaren kozen voor deze leningsvorm onder meer omdat zij op deze wijze gedurende de gehele looptijd van de lening maximaal gebruik konden maken van de fiscaal gunstige hypotheekrenteaftrek.

2013: Volledige aflossing in 30 jaar

Tijdens de crisis in de afgelopen jaren daalden de koopprijzen van woningen sterk. Bij veel woningen ontstond een situatie waarbij de actuele waarde soms fors lager was dan het restant van de hypotheekschuld. Deze situatie wordt aangeduid met het begrip “onder water staande woningen”.

Sinds 2013 is de wet veranderd. Huizenbezitters die na 2013 een hypotheek afsloten en gebruik wilden maken van de hypotheekrenteaftrek, moeten verplicht een leningsvorm kiezen waarbij de gehele lening in 30 jaar wordt afgelost. Deze nieuwe hypotheken verplichten de huiseigenaar maandelijks zowel rente als aflossing te betalen.

Waarom moet een lening volledig worden afgelost in 30 jaar?

Meteen bij invoering van de verplichting om de lening in 30 jaar af te lossen hebben veel deskundigen hun vraagtekens bij deze verplichting gezet. Vooral voor jonge mensen die nog aan het begin van hun loopbaan staan en jonge gezinnen in “het spitsuur van hun leven” is de verplichting om maandelijks een bedrag te betalen om daarmee ook de lening af te lossen, zwaar. De vraag is dan ook welke noodzaak er is om van iemand die bij voorbeeld op zijn 25ste een woning koopt te eisen dat hij op zijn 55ste een woning bezit die volledig vrij is van hypotheek?

Aflossingsverplichting tot 70 %

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen die het kabinet oproept om de aflossingsverplichting te beperken tot 70 % van het hypotheekbedrag. Deze motie werd met een ruime meerderheid aangenomen. Alleen CDA en D66 stemden tegen deze motie.

Indien het kabinet deze motie uitvoert, zal het vooral voor (jonge) starters op de woningmarkt gemakkelijker worden om de lasten verbonden aan een hypotheek op te brengen.

Facebook icon Like ons op Facebook